Asja Mešić, asistentica

Asja Mešić rođena je 13.3.1994. godine u Tuzli  gdje i trenutno stanuje. Završila je JU Osnovnu školu „Tušanj“ u Tuzli, nakon toga Srednju medicinsku školu u Tuzli, smjer Farmaceutski tehničar, a potom je 2018. diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na Odsjeku za turski jezik i književnost. Postignuti uspjeh tijekom školovanja je četverogodišnji prosjek 9,72.  Nakon studija, u Turskoj je završila Ljetnu školu Yunus Emre instituta u trajanju od 30 dana, pri Hacettepe Univerzitetu. Položila je  ispit o stepenu poznavanja turskog jezika u Yunus Emre institutu u Sarajevu.. Od februara 2020. godine angažirana je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli kao spoljni saradnik – asistent na užoj naučnoj oblasti “Turski jezik”. Od februara 2023. godine primljena je u radni odnos kao asistent na određeno vrijeme po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH (2021-2022). Učestvovala je kao volonter - prevodilac u Maršu mira 2023. Praktični dio nastave tokom studiranja završila je u JU Osnovna škola „Lukavac Grad“ u Lukavcu, a u istoimenoj školi je od februara 2020. uradila pripravnički staž. Osim turskog jezika, govori i engleski, te španjolski jezik. Na master studiju na Odsjeku za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici izvršila je sve ispitne obaveze i trenutno je u fazi izrade magistarskoga rada pod nazivom “Gramatičke i značenjske strukture proširenih glagolskih adverbijala namjernog značenja u romanima Kemala Tahira”. 

Google Scholar profil