Dr. sc. Adisa Imamović

Adisa Imamović rođena je u Tuzli 1966. godine. Zaposlena je kao redovni profesor na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Diplomirala je engleski jezik i književnost i francuski jezik 1988. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Magistrirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u martu 2004. godine na temu Sintaksička sredstva funkcionalnog raslojavanja administrativnog stila u engleskom i bosanskom jeziku. Doktorsku disertaciju pod nazivom Metaphorical and Metonymic Extensions of Nominalizations in English odbranila je na Univerzitetu u Tuzli u oktobru 2006. Odmah po diplomiranju zaposlila se kao profesor engleskog jezika, prvo u Gimnaziji „Meša Selimović“, a zatim u Medicinskoj školi Tuzla. U aprilu 1990. godine se zapošljava kao prevodilac za engleski i francuski jezik u d.d. Dita Tuzla, gdje je radila do 1997. godine. Federalno ministarstvo pravosuđa je imenovalo 1995. godine za sudskog tumača za engleski i francuski jezik. U tom svojstvu je intenzivno radila na brojnim projektima. Od 1997. do 2000. godine radila je kao prevodilac u međunarodnoj organizaciji IMG (International Management Group) koju je finansirala Evropska komisija. Na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radi od 2001. godine. Bila je voditelj Odsjeka od 2001 -  2007. godine. Trenutno je voditeljica doktorskog studija.   Glavna je urednica međunarodnog naučnog on-line časopisa ExELL (Explorations in English Language and Linguistics). Učestvovala je na domaćim i  međunarodnim konferencijama i projektima. U svojstvu recenzenta sarađuje sa brojnim naučnim časopisima u zemlji i inostranstvu. Članica je Društva anglista u BiH od njegovog osnivanja i Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) od 2004. godine.

Izabrana bibliografija

Knjiga

2017. Grammatical Categories in English and Bosnian.Tuzla: OFF-SET.

2017. Meaning, Text and Context. Tuzla: OFF-SET.

2011. Metonimijski procesi u nominalizaciji: kognitivno-lingvistička analiza. Tuzla: OFF-SET. 

Poglavlja u knjigama

2016. The Status of English in Bosnia-Herzegovina: Past and Present, u The Status of English in Bosnia and Herzegovina. (ur. Louisa Buckingham). Clevedon: Multilingual Matters (u koautorstvu sa Nihadom Delibegović Džanić)

2009. Motivation for Different Metonymic Readings of –ion Nominalizations, u Cognitive Approaches to English. ur. Brdar, M., Omazić, M., Pavičić Takač V. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing

Članci

2018.English as an international language: The case of English in Bosnia and Herzegovina. Second International Conference on English Language, Literature, Teaching and Translation Studies (CELLTTS), 30. 9. – 1.10. 2016, Anglophone (Inter)cultural Negotiations: Multiculturalism and Globalization in the Era of Uncertainty (Proceedings) Sarajevo: Dobra knjiga, u koautorstvu sa Anelom Mulahmetović Ibrišimović

2018. Jezik kao sredstvo manipulacije: upotreba lingvističkih sredstava za opisivanje zločinaca, zločina i žrtava u britanskim online medijima. Pismo. Sarajevo:  Bosansko filološko društvo, u koautorstvu sa Edinom-Ildom Lokvančić

2016. Cognitive-Linguistic Analysis of the Ottoman Empire Cartoons from English Magazines. Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri (ur. Zafer Gölen, Abidin Temizer). Ankara: Aralik,u koautorstvu sa Nihadom Delibegović Džanić

2015. Metaphors in Newspaper Articles about Persons with Disabilities.1st CELLTTS: First International Conference on English Language, Literature, Teaching and Translation Studies. Word, Context, Time. (ur. Merima Osmankadić, Ifeta Ćirić-Fazlija, Nejla Kalajdžisalihović). Sarajevo: Dobra knjiga

2013. Metaphor and metonymy in legal texts. Jezikoslovlje. Osijek: Filozofski fakultet.

2013. Utjecaj tranzitivnosti na figurativnu upotrebu nominalizacija, Bosanski jezik 9. Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

2012. Polysemy of Adjectives in the Domain of TASTE and TOUCH in English and Bosnian, u Approaches and Methods in Second and Foreign Language Teaching(ur. Azamat Akbarov i Vivian Cook). Sarajevo: IBU Publications, u koautorstvu sa Nihadom Delibegović Džanić

2012. Teaching English for specific purposes- developing a course syllabus. Bianchi De Vecchi, P, Banjević A. i Krivokapić Knežević, M. (ur.) Teaching Foreign Languages for Specific Purposese, Perugia: Guerra Edizioni, u koautorstvu sa Sanjom Berberović i Nihadom Delibegović Džanić)

2011. Upotrebanominalizacija u administrativnom stilu engleskih pravnih tekstova, u Diskurs i dijalog: teorije metode i primjene. (ur. Karabalić Vladimir, Aleksa Varga Melita, Pon Leonard). Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku /Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

2010. PojmovnametaforaŽIVOT JE PUTOVANJE u romanu “Derviš i smrt” i njegovom prijevodu na engleski jezik,  Bosanski jezik 7. Tuzla, Filozofski fakultet

2009. Pojmovna metafora kao moćno oruđe u marketing, u Lingvistika javne komunikacije: sociokulturni, pragmatički i stilističkiaspekti. (ur. Brdar, M., Omazić, M., Belaj B. i Kuna B.) Zagreb-Osijek: Hrvatski društvo za primijenjenu lingvistiku.

2008. Metonymic Extensions of Nominalizations in English and Bosnian/Croatian/Serbian, u English Language and Literature Studies: Structures Across Cultures. (ur. Trbojević I., Rasulić K.) Beograd: Filološki fakultet

2006. Metonymy and Nominalizations, English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations. (ur. Trbojević I., Rasulić K.) Beograd: Filološki fakultet 

2006. Limitations on Metonymic Uses of -ion Nominalizations,  Jezikoslovlje 7. 1-2. Osijek: Filozofski fakultet

2006. Sinestezija u ženskim časopisima. Jezik i mediji -  jedan jezik: više svjetova (ur. Granić J.) Zagreb-Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku u koautorstvu sa Amirom Turbić-Hadžagić i Melihom Hrustić

2005. Ljepota plezionima. Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, (ur. Granić J.) Zagreb-Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.

2004. Expanded Predicates in the Language of Law and Administration. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli 5.

2004. Structural Adjustments of Clause Elements after Nominalization in English’. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli 5

2004. Adjectives as Gender Selectors in English and Croatian. Teaching English for Life: Studies to Honour Professor Elvira Petrović on the Occasion of Her Seventieth Birthday, ur. Kučanda D., Brdar M., Berić B.: Pedagoški fakultet Osijek