Dr. sc. Adisa Imamović

Adisa Imamović rođena je 1966. godine u Tuzli. Diplomirala je 1988. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjecima anglistika i romanistika. Magistrirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u martu 2004. godine na temuSintaksička sredstva funkcionalnog raslojavanja administrativnog stila u engleskom i bosanskom jeziku. Doktorsku disertaciju pod nazivom Metaphorical and Metonymic Extensions of Nominalizations in English odbranila je na Univerzitetu u Tuzli u oktobru 2006. Odmah po diplomiranju zaposlila se kao profesor engleskog jezika, prvo u Gimnaziji „Meša Selimović“, a zatim u Medicinskoj školi Tuzla. U aprilu 1990. godine se zapošljava kao prevodilac za engleski i francuski jezik u d.d. Dita Tuzla, gdje je radila do 1997. godine. Federalno ministarstvo pravosuđa je imenovalo 1995. godine za sudskog tumača za engleski i francuski jezik. U tom svojstvu je intenzivno radila na brojnim projektima. Od 1997. do 2000. godine radila je kao prevodilac u međunarodnoj organizaciji IMG (International Management Group) koju je finansirala Evropska komisija. Od 2001. godine radi na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ima zvanje vanrednog profesora.  Urednik je naučnog časopisa ExELL (Explorations in English Language and Linguistics). 

Izabrana bibliografija

Knjiga

2011. Metonimijski procesi u nominalizaciji: kognitivno-lingvistička analiza. Tuzla: OFF-SET. 

Članci

2004. Adjectives as Gender Selectors in English and Croatian. u zborniku Teaching English for Life: Studies to Honour Professor Elvira Petrović on the Occasion of Her Seventieth Birthday, ur. Kučanda D., Brdar M., Berić B.: Pedagoški fakultet Osijek 

2004. Structural Adjustments of Clause Elements after Nominalization in English’. u Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli 5

2004.Expanded Predicates in the Language of Law and Administration. u Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli 5.

2005. Ljepota plezionima,u  Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, ur. Granić J. Zagreb-Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.

2006. Sinestezija u ženskim časopisima, u Jezik i mediji -  jedan jezik: više svjetova, ur. Granić J. Zagreb-Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku u koautorstvu sa Amirom Turbić-Hadžagić i Melihom Hrustić

2006. Limitations on Metonymic Uses of -ion Nominalizations,  Jezikoslovlje 7. 1-2 2006. ur. Kolenić Lj. Osijek: Filozofski fakultet

2006. Metonymy and Nominalizations, uEnglish Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations.Ur. Trbojević I., Rasulić K. Beograd: Filološki fakultet 

2008. Metonymic Extensions of Nominalizations in English and Bosnian/Croatian/Serbian, u English Language and Literature Studies: Structures Across Cultures. Ur. Trbojević I., Rasulić K. Beograd: Filološki fakultet

2009. Pojmovna metafora kao moćno oruđe u marketing, u Lingvistika javne komunikacije: sociokulturni, pragmatički i stilistički aspekti. ur. Brdar, M., Omazić, M., Belaj B. i Kuna B. Zagreb-Osijek: Hrvatski društvo za primijenjenu lingvistiku.

2009. Motivation for Different Metonymic Readings of –ion Nominalizations, u Cognitive Approaches to English. ur. Brdar, M., Omazić, M., Pavičić Takač V. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing

2010. Pojmovna metafora život je putovanje u romanu “Derviš i smrt” i njegovom prijevodu na engleski jezik,  Bosanski jezik 7. Tuzla, Filozofski fakultet

2011. Upotreba nominalizacija u administrativnom stilu engleskih pravnih tekstova, u Diskurs i dijalog: teorije metode i primjene. ur. Karabalić Vladimir, Aleksa Varga Melita, Pon Leonard. Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku /Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

2012. Polysemy of Adjectives in the Domain of taste and touch in English and Bosnian, u Approaches and Methods in Second and Foreign Language Teaching(ur. Azamat Akbarov i Vivian Cook). Sarajevo: IBU Publications, u koautorstvu sa Nihadom Delibegović Džanić

2013. Utjecaj tranzitivnosti na figurativnu upotrebu nominalizacija, Bosanski jezik 9.str.69 – 79. Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

2013. Metaphor and metonymy in legal texts. Jezikoslovlje. str. 295-306. Osijek: Filozofski fakultet.

2016. Metaphors in Newspaper Articles about Persons with Disabilities  CELLTTS 2015 Proceedings. Sarajevo: Filozofski fakultet

 

 

Poglavlje u knjizi:

 

2016. The Status of English in Bosnia-Herzegovina: Past and Present, u The Status of English in Bosnia and Herzegovina. (ur. Louisa Buckingham). Clevedon: Multilingual Matters u koautorstvu sa Nihadom Delibegović Džanić