Dr. sc. Adnan Jahić

     

 

Adnan (Muhameda) Jahić je rođen 21. aprila 1967. godine u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Tuzli. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek Orijentalistika i Anglistika, diplomirao je 1991. godine. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine) 2003. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Organizacija i rad Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata odbranio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 20. oktobra 2007. godine.

Adnan Jahić je imao aktivnu ulogu u javnom i političkom životu Bosne i Hercegovine. Bio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i član parlamentarnog izaslanstva Bosne i Hercegovine pri Parlamentarnoj skupštini OSCE.

Autor je više desetina naučnih radova iz novije bosanskohercegovačke i bošnjačke historije. Objavljivao je u Preporodu, Hikmetu, Riječi, Saznanjima, Zborniku radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Prilozima Instituta za istoriju u Sarajevu, Historijskim traganjima, Godišnjaku BZK Preporod, Bošnjačkoj pismohrani i drugim listovima, časopisima, zbornicima i godišnjacima. Primaran predmet Jahićevog interesa su teme iz vjerske i kulturne historije Bosne i Hercegovine te novije bošnjačke historije. Objavio je pet knjiga: Muslimanske formacije tuzlanskog kraja u Drugom svjetskom ratu (Tuzla 1995), Hikjmet – riječ tradicionalne uleme u Bosni i Hercegovini (Tuzla 2004), Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918-1941) (Zagreb 2010), Vrijeme izazova. Bošnjaci u prvoj polovini XX stoljeća (Zagreb – Sarajevo 2014) i Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini (1908–1950) (Zagreb 2017). Za knjigu o Islamskoj zajednici dobio je nagradu "Hasan Kaimija" za najbolje djelo iz društvenih i humanističkih znanosti objavljeno u 2010. godini. Učestvovao je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima i simpozijima posvećenim temama iz historije, islamistike i političkog života Bosne i Hercegovine.

U Tuzli je uređivao časopis Hikmet, list za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja, od 1993. do 1998. godine. Više godina je radio kao nastavnik u Gimnaziji "Ismet Mujezinović", te kao honorarni nastavnik u Behrambegovoj medresi u Tuzli.

Član je Odbora za historijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Član je Naučnog vijeća Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka u Sarajevu. Od 2015. do 2017. bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Društva historičara Tuzlanskog kantona i Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli Historijska misao.

Trenutno radi kao vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Oženjen je i otac troje djece.

 

Knjige:

 

1995. Muslimanske formacije tuzlanskog kraja u Drugom svjetskom ratu, Tuzla  

2004. Hikjmet - riječ tradicionalne uleme u Bosni i Hercegovini, Tuzla

2010. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918-1941), Zagreb

2014. Vrijeme izazova. Bošnjaci u prvoj polovini XX stoljeća, Zagreb – Sarajevo

2017. Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini. Žena u intelektualnom i društvenom životu Bošnjaka od aneksije do Zakona o zabrani nošenja zara i feredže (1908–1950), Zagreb 

 

 Članci:

 

1993. Mladi muslimani tuzlanskog kraja, Zmaj od Bosne, Tuzla, II, br. 45, 10; br. 46, 10; br. 47, 10; br. 48, 10.

1994. H. Mehmed ef. Handžić (29. VII 1944 - 29. VII 1994), Hikmet, Tuzla, VII, br. 8 (80), 278-281. [Koautor sa Hifzijom Suljkićem]

1996. Idejne i historijske relacije između hadži Mehmed ef. Handžića i Mladih muslimana, u: Zbornik radova sa znanstvenih skupova o hadži Mehmedu Handžiću, Sarajevo, 100-105.

1996. Provocirajuća karakterologija 'Alī ibn Ebī Tāliba, Hikmet, Tuzla, IX, br. 5-8 (101-104), 195-202.

2003. Profil ’Hikjmeta’, Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo, III, 255-262.

2004. Historija, kultura, spoznaja, Ostrvo, Tuzla, I, br. 1, 147-156.

2005. Bibliografija o Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, 6, 57-67.

2004/05. Modernizam Dževada Sulejmanpašića, Bošnjačka pismohrana, Zagreb, sv. 5, br. 17-20, 129-141.

2005. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini posljednjih godina austro-ugarske uprave, Saznanja, Tuzla, I, 147-174.

2006. Bošnjaci i nastanak Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, 7, 87-114.

2006. Bilješke o vakufskom sirotištu između dva rata, Bošnjačka pismohrana, Zagreb, sv. 6, br. 21-22, 56-61.

2007. Pasionirano bilježenje: stotine stranica o bošnjačkoj kulturi i tradiciji [Hifzija Suljkić, Sabrani tekstovi, Tuzla, 2007], Arhivska praksa, Tuzla, 10, 445-449.

2008. Bosniacs and Independent State of Croatia: from Hope and Loyalty to Bitterness and Resistance, u: The Shared History – The Second World War and National Question in ex Yugoslavia [Sevilla 2008], Novi Sad 2008, 75-91.

2008. Neki stereotipi u razumijevanju bosanskohercegovačke historije između dva svjetska rata, u: The Shared History – Myths and Stereotypes of the Nationalism and Communism in ex Yugoslavia, Novi Sad, 215-226.

2008. Uvođenje šestojanuarskog režima i ukidanje autonomije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, 8, sv. 1, 65-88.

2008. Bilješka o socijalnim i kulturnim prilikama Bošnjaka nakon uspostave Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca,Ostrvo, Tuzla, V, br. 10, 95-103.

2008. O korištenju naziva "Bošnjak" u suvremenoj historiografiji, Behar, Zagreb, XVII, br. 85, 55.

2007/08. Refleksije o bošnjačkoj politici i bošnjačkom nacionalnom razvoju do Drugog svjetskog rata, Bošnjačka pismohrana, Zagreb, sv. 7, br. 23-26, 41-48.

2008. Obnova autonomije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 1936. godine, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, br. 37, 95-111.

2008. Nekoliko napomena o stradanju i iseljavanju muslimanskog stanovništva za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u: The Shared History – The Faith of Refugees and Emigrants from the Territory of Former Yugoslavia, Sremska Kamenica, 27-35.

2008. O članu 10. Ugovora o zaštiti manjina od 10. 9. 1919, Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo, VIII, 88-97.

2009. O jednom pokušaju donošenja jedinstvenog statuta Islamske zajednice u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Pravo i politika, Novi Sad – Sremska Kamenica, II, br. 3, 67-78.

2009. Husaga Ćišić između ideala i stvarnosti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Uloga Huseina Husage Ćišića u razvoju i afirmaciji Bošnjaka i Bosne i Hercegovine", Bošnjačka pismohrana, Zagreb, sv. 8, br. 27, 53-61.

2009/10. Bošnjaci i Nezavisna Država Hrvatska: od nade i lojalnosti do ogorčenja i otpora, Bošnjačka pismohrana, Zagreb, sv. 9, br. 28-31, 43-54.

2010. Bošnjaci i aneksija Bosne i Hercegovine, u: The Shared History – Nations, States and Diasporas of the Former Yugoslavia, Sremska Kamenica, 29-44.

2010. O neuspjehu nacionaliziranja bosanskohercegovačkih muslimana u monarhističkoj Jugoslaviji, u: Facing the Past, Searching for the Future: The History of Yugoslavia in the 20th Century, Sremska Kamenica, 263-280.

2011. Vjerske i kulturne prilike Bošnjaka Cazinske krajine za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918-1941), Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Cazinska krajina u XX stoljeću – politika, ljudi, događaji ... ", Bošnjačka pismohrana, Zagreb, sv. 10, br. 32-33, 93-108.

2010. Stanje KPJ na području Banovića u prvim poslijeratnim godinama (1945-1949), Zbornik radova sa naučnog skupa "Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Općine Banovići", Tuzla–Banovići, 158-169.

2011. Bosanskohercegovački muslimani i svetosavske proslave u monarhističkoj Jugoslaviji, u: Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju – Zbornik radova, 2, Sarajevo, 67-79.

2012. Neka zapažanja o Bošnjacima za vrijeme monarhističke Jugoslavije, Zbornik radova XVII simpozija "Europski identitet Bošnjaka – od minulog iskustva do suvremene afirmacije", Bošnjačka pismohrana, Zagreb, sv. 11, br. 34-35, 185-196.

2011. Bošnjačka elita u prvoj polovini XX stoljeća – naslijeđe, kontekst, prioriteti, interesi, Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo, XI, 138-149.

2012. Političko-društvene prilike na području zvorničkog sreza nakon Drugog svjetskog rata (1945-1947), Zbornik radova "Zvornik kroz stoljeća", Zvornik, 96-107.

2012. Pismo hafiza Muhameda ef. Pandže hafizu Aliji Traki oktobra 1943. godine, Zbornik radova "Bošnjaci i Drugi svjetski rat – tokovi i posljedice", Sarajevo, 66-85.

2012. Od izjave pedesetosmerice do Obnoviteljskog sabora: Rijaset u procjepu političke stvarnostri i vjerskih imperativa, u: Islamska zajednica u Bosni  Hercegovini – Dvije decenije reisu-l-uleme Dr. Mustafe Cerića, Sarajevo, 52-65.

2012. Zbivanja u Bosni i Hercegovini 1941. godine prema Hronici Mustafe Mulalića, u: Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi – Zbornik radova, Sarajevo, 169-185.

2012. O imenovanju Džemaludina Čauševića za reisul-ulemu 1913. godine, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, br. 41, 59-78.

2013. Franjo Rezač u svjetlu historijskih izvora o radničkom pokretu 1919.-1920, Saznanja, Tuzla, IV, 81-88.

2013. Sukob ideja: ko i kako se obraćao Bošnjacima u Drugom svjetskom ratu, Zbornik radova XIX simpozija "Bošnjačko iskustvo antifašizma", Bošnjačka pismohrana, Zagreb, sv. 12, br. 36-37, 101-132.

2013. Odnos bosanskohercegovačke uleme prema nacionalnom pitanju u monarhističkoj Jugoslaviji, Historijska traganja, Institut za istoriju u Sarajevu, br. 11, 145-170.

2013. Hafiz Salih ef. Sivčević u svjetlu historijskih izvora o Behram-begovoj medresi u Tuzli, u:  Naučna konferencija Tuzlanski prosvjetitelji 2013, Centar za promociju kulture i dijaloga Dijalog, Tuzla, 31-48.

2013. Ideja autonomije Bosne i Hercegovine 1941-1945. u okvirima izvora i historijske rekonstrukcije, Historijska traganja, Institut za istoriju u Sarajevu, br. 12, 155-183.

2014. Srpska politika u Bosni i Hercegovini prema bosanskohercegovačkom subjektivitetu u XX stoljeću, Zbornik radova "Bosna i Hercegovina i bošnjaštvo – historija, stvarnost, perspektive", Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 211-218.

2014. The Attitude Of Bosnian ulema Towards the National Question in the Yugoslav Kingdom, u:  Klerus und Nation in Südosteuropa vom 19. bis zum 21. Jahrhundert, PRO ORIENTE, Peter Lang, Frankfurt am Main, 171-186.

2015. Bilješke o djelovanju bosanskohercegovačke uleme u Drugom svjetskom ratu (1941-1945), Historijska misao, br. 1, Tuzla, 181-206.

2015. Usponi i padovi zagonetnog Mostarca. Skica za biografiju Šerifa Arnautovića, Arhivska praksa, br. 18, Tuzla, 455-470.

2015. Zatočenici vremena – komentar uz rad Edina Omerčića „Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova (1992-1995)“, Historijska traganja, Institut za istoriju u Sarajevu, br. 15, 199-205.

2015. Memorandum Šerifa Arnautovića caru Karlu 1917. godine, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, br. 44, 145-179. Koautor sa Edijem Bokunom.

2015. Krug nade i razočaranja – bosanskomuslimansko vjersko vodstvo i Veliki rat (1914.-1918.), Vrhbosnensia, god. XIX, br. 2, Sarajevo 2015, 301-318.

2015. U raljama degeneracije i[li] nužde. Prilog istraživanju muslimanskog ženskog pitanja u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom, Historijska traganja, Institut za istoriju u Sarajevu, br. 16, 117-156.

2016. Kako je Tuzla dočekala stvaranje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, Historijska misao, br. 2, Tuzla, 97-140.

2017. Iz bosanskohercegovačke politike za vrijeme Prvog svjetskog rata. Nestanak Ujedinjene muslimanske organizacije i uspon „neznatnih i neozbiljnih elemenata“, DHS – Društvene i humanističke studije, II, br. 2, Tuzla, 211-228.

2017. Dva značajna izvora o zbivanjima u Rogatici i njenoj okolini 1941. godine, Historijska misao, br. 3, Tuzla, 197-246.

2017. Odnos Islamske vjerske zajednice prema obilježavanju dana Sv. Save u školama monarhističke Jugoslavije (1918-1941), u: Države praznujejo. Državni prazniki in skupnosti na območju bivše Jugoslavije, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 183-199.