Dr. sc. Alma Jahić Jašić

Alma Jahić Jašić rođena je u Tuzli. Osnovnu školu završila je u Tuzli a srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Tuzli i u Sjedinjenim Američkim Državama. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli a za uspjeh u toku studija nagrađena je dvjema Srebrnim kao i Zlatnom plaketom. Magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Tuzli odbranivši magistarski rad pod nazivom Textual Analysis of the Use of Source Texts. U toku poslijediplomskog studija ostvarila je prosječnu ocjenu 10,00. Kao dobitnica JFDP (Junior Faculty Development Program) stipendije američke vlade, ljetni semestar akademske 2005./2006. godine provela je na stručnom usavršavanju na univerzitetu Southeast Missouri State University u Cape Girardeau (Missouri, SAD). Akademsku 2011./2012. godinu, kao dobitnica stipendije Erasmus Mundus JoinEUsee, provodi na Univerzitetu u Grazu (Austrija), gdje obavlja istraživanje za doktorsku disertaciju. Doktorsku disertaciju pod nazivom The Effect of Feedback on Students’ Use of Sources odbranila je na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Primarno se bavi istraživanjima iz područja akademskog pisanja (istraživanjem plagijarizma, povratnih komentara i pisanja u svrhu objavljivanja naučnih radova, itd.). Redovno sudjeluje na međunarodnim naučnim konferencijama. Na naučnoj konferenciji PRISEAL 3 – Researching, teaching and supporting research communication: Perspectives and prospects održanoj 2015. godine na Univerzitetu u Coimbri (Portugal), osvojila je nagradu za najbolju prezentaciju mladog naučnika (Young Scholar Award). Alma Jahić Jašić je aktivna i kao recenzent u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima. Članica je međunarodnih organizacija EATAW (European Association for the Teaching of Academic Writing) gdje je takođe i član odbora i ELN (European Literacy Network) kao i Društva anglista u BiH i Društva za unapređenje primjenjene lingvistike u BiH. Aktivno sudjeluje i u međunarodnim COST projektima.

 

Google Scholar profil