Dr. sc. Alma Jahić

Alma Jahić rođena je u Tuzli. Osnovnu školu završila je u Tuzli a srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Tuzli i u Sjedinjenim Američkim Državama. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli a za uspjeh u toku studija nagrađena je dvjema Srebrnim plaketama kao i Zlatnom plaketom. Magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Tuzli odbranivši magistarski rad pod nazivom Tekstualna analiza upotrebe izvornih tekstova (izvorni naziv na engleskom jeziku: Textual Analysis of the Use of Source Texts). U toku poslijediplomskog studija ostvarila je prosječnu ocjenu 10,00. Po magistriranju, kao dobitnica JFDP (Junior Faculty Develpment Program) stipendije američke vlade, provela je na stručnom usavršavanju jedan semestar na američkom univerzitetu Southeast Missouri State University u Cape Girardeau (Missouri). Akademsku 2011/2012. godinu, kao dobitnica stipendije Erasmus Mundus JoinEUsee, provodi na Univerzitetu u Grazu (Austrija), gdje obavlja istraživanje za doktorsku disertaciju. Doktorsku disertaciju pod nazivom Utjecaj povratnih komentara na tekstualno posuđivanje kod studenata (izvorni naziv na engleskom jeziku: The Effect of Feedback on Students' Use of Sources) odbranila je na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Redovno sudjeluje na međunarodnim naučnim konferencijama na kojima izlaže radove a takođe je aktivna i kao recenzent za nekoliko međunarodnih naučnih časopisa. Članica je međunarodne organizacije EATAW (European Association for the Teaching of Academic Writing/ Europska asocijacija za podučavanje akademskog pisanja) kao i Društva anglista u BiH. Trenutno predstavnica Bosne i Hercegovine u upravljačkom odboru međunarodnog projekta COST IS1401Strengthening Europeans' capabilities by establishing the European literacy network.

 

Odabrani radovi:

2016. Achieving Visibility in the International Scientific Community: Experiences of Bosnian Scholars Presenting and Publishing Research in English. U L. Buckingham (Ur.). The Status of English in Bosnia and Herzegovina (str. 115 – 137). Bristol: Multilingual Matters.

2013. The Role of TAP in Translation Process Research. Koautori: Pavlović, Tanja; Hadžiahmetović Jurida, Sanel, Bosanski jezik, 10, 47 – 62.

2013. Student Responses to Feedback on the Use of Sources. U Reitbauer i dr. (ur). Feedback Matters: Current Feedback Practices in the EFL Classroom (str. 141 – 159). Frankfurt: Peter-Lang.

2012. Error Analysis in Translation Studies. Koautori: Pavlović, Tanja; Hadžiahmetović Jurida, SanelBosanski jezik, 9, 93 – 109.

2011. An Insight into Textual Borrowing Practices of University-level Students in Bosnia and Herzegovina. Journal of Academic Writing, 1 (1), 173 – 179.