Dr. sc. Azra Bešić

    Azra Bešić rođena je 1980. godine u Brčkom. Od 1986. do 1992. pohađala je osnovnu školu u Srebreniku, a školovanje nastavila u Gemündenu na Majni - Bavarska, SR Njemačka. Pohađala je Prirodno-matematičku gimnaziju „Karl von Schönborn“ u Würzburgu na Majni – Bavarska. Po povratku u domovinu ide u Gimnaziju „Meša Selimović“ u Tuzli te MSŠ u Srebreniku. 1999. godine upisuje studij germanistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Diplomirala je 2003. a od 2004. je uposlenica je na Odsjeku za njemački jezik i književnost u zvanju asistenta – uža naučna oblast Savremeni njemački jezik. Iste godine upisuje polilingvalni poslijediplomski studij u Tuzli, a 2008. brani magistarski rad na temu Phraseologismen mit Tierbezeichnungen im Deutschen und ihre Übersetzungsäquivalente in der bosnischen Sprache (Frazeologizmi sa nazivima životinja u njemačkom i njihovi ekvivalenti u bosanskom jeziku) te biva izabrana u zvanje višeg asistenta (uža naučna oblast Savremeni njemački jezik). Učestvovala je na više konferencija germanista: u Beogradu, Zadru, bila u sklopu GIP-a (Germanistische Institutspartnerschaft) na studijskom boravku u Regensburgu (SR Njemačka). 2012/2013. stipendistica je JoinEU-SEE u okviru međunarodnog projekta Erasmus Mundus, te boravi na Karl-Franzens Univerzitetu u Gracu (Austrija), gdje izrađuje doktorat. 2014. je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odbranila doktorsku disertaciju Tekstna vrsta vic u njemačkom i bosanskom jeziku – kontrastivna tekstnolingvistička analiza i iste godine izabrana u zvanje docenta.

U sklopu uže naučne oblasti Savremeni njemački jezik obavljala je vježbe i predavanja iz predmeta: Morfologija, Fonetika i fonologija njemačkog jezika, Leksikologija, Lingvistika, Pismeno izražavanje, Jezične vježbe (prevodne vježbe, proširivanje vokabulara), Frazeologija, Gramatika zavisnosti, Pravopis, Tekstna lingvistika, Obrada teksta (razumijevanje, analiza i interpretacija teksta), Interkulturalna glotodidaktika, Interkulturalni dodiri, Semantika, Historija njemačkog jezika, Stilistika, Pragmalingvistika, Metodika nastave njemačkog jezika. Pored toga, pomagala je u izradi seminarskih, diplomskih i odnedavno magistarskih radova, sastavljala, održavala ispite te pedagoški djelovala na studente i podsticala ih na razna jezična razmišljanja i istraživanja. U više navrata prevodila je za rektorsku konferenciju te za ambasadore sa njemačkog govornog područja kao i u slučajevima međuuniverzitetske saradnje (programi razmjene studenata i stipendiranja poput Erasmus Mundus-a). Učesnik je višegodišnjeg projekta Andrić-Initiative sa sjedištem u Gracu (Austrija). Član je redakcijskog odbora više časopisa iz struke kao i Društva lingvista. Pored spomenutog obavlja poslove sudskog tumača za njemački jezik.

 

BIBLIOGRAFIJA

 

2006.Sprachliche Kalkbildungen aus dem Deutschen in der bosnischen Sprache (Prevedenice iz njemačkog u bosanskom jeziku). Gradovrh, Matica hrvatska – Tuzla, ISSN 140-0477, str. 183-187.

2006. Kongruenz im Deutschen. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, ISSN 1512-6021, br. 7, str. 255-271.

2006. Internationalismen im Deutschen, koautor Margitta Schnell-Živanović, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, ISSN 1512-6021, br. 8, str. 169-176.

2011. Urbani idiom sa osvrtom na ruralni“, koautor Ivica Tokić. Gradovrh, Matica hrvatska – Tuzla, ISSN 1840-0477, br. 8, str. 105-110.

2011. Imeničke fraze u njemačkom jeziku, koautori: Alma Halidović i Ivica Tokić. Gradovrh, Matica hrvatska – Tuzla, ISSN 1840-0477, br. 8, str. 111-128.

2011. Obezvučivanje šumnika na završetku sloga u njemačkom jeziku, koautori: Selma Rakovac i Ivica Tokić. Gradovrh, Matica hrvatska – Tuzla, ISSN 1840-0477, br. 8, str. 141-152.

2012. Metapher und Metonymie (Metafora i metonimija), koautori: Maida Mujčić I Ivica Tokić. Gradovrh, Matica hrvatska – Tuzla, ISSN 1840-0477, br. 9, str. 133-152.

2016. Rhetorische Figuren in deutschen und bosnischen Witzen“. PRAESENS, Beč. [članak od strane redakcije prihvaćen za objavljivanje]

2016. Vicevi u njemačkom i bosanskom jeziku. Književni jezik, Institut za jezik, Sarajevo. [članak od strane redakcije prihvaćen za objavljivanje]

2016. Karakteristike kratkih tekstova i semantička polja u “Nemirima od veka” Ive Andrića. Gradovrh, Matica hrvatska, Tuzla. [članak od strane redakcije prihvaćen za objavljivanje]