Dr. sc. Demir Alihodžić

Dr. sc. Demir Alihodžić je rođen 12.11.1979. godine u Vlasenici. Osnovnu školu je završio u Živinicama, a nakon toga srednju školu u Istanbulu, Republika Turska. Godine 1999. upisao se na Odsjek za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli. Diplomirao je u oktobru 2003. godine, te time stekao zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. U saradničko zvanje asistenta za užu naučnu oblast Engleska književnost izabran je 17. novembra 2004. godine. U decembru 2004. godine upisao je postdiplomski studij Nauka o književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Magistarski rad pod nazivom Predstavljanje Drugog u djelima Vilijama Šekspira odbranio je 10. novembra 2008. godine i stekao zvanje magistra književnih nauka. U saradničko zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost izabran je 18. februara 2009. godine. 17. januara 2012. godine stekao je zvanje doktora književnih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu odbranivši doktorsku disertaciju na temu Žanr kratke priče u okviru postkolonijalnih kultura Australije, Kanade i Novog Zelanda. U naučno-nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost izabran je 20. juna 2012. godine

Zaposlen je na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta od decembra 2004. godine gdje učestvuje u izvođenju nastave iz više književnih kolegija. Objavio je autorske radove u nekoliko priznatih publikacija i zbornika i učestvovao na međunarodnim konferencijama iz područja lingvistike, književnosti i kulture.