Dr. sc. Demir Alihodžić

 Demir Alihodžić rođen je 12.11.1979. godine u Vlasenici, općina Vlasenica. Osnovno obrazovanje je završio u Živinicama. Kao stipendista Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona odlazi na školovanje u Republiku Tursku gdje završava srednje obrazovanje. U oktobru 1999. godine upisuje Filozofski fakultet u Tuzli, odsjek Engleski jezik i književnost. Diplomirao je u oktobru 2003. godine iz uže naučne oblasti Engleska i američka književnost.

Dana 17.11.2004. godine izabran je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Engleska književnost na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Radi daljeg usavršavanja u struci 2004. godine upisuje postdiplomski studij Nauka o književnosti (Engleska književnost) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom ovoga studija usavršava i razvija znanja koje su mu bila neophodna u svakodnevnom radu. Magistarski rad na temu Predstavljanje Drugog u djelima Vilijama Šekspira odbranio je 10.11.2008. godine sa ocjenom odličan i time stekao pravo na akademsko zvanje magistar književnih nauka. Dana 18.02.2009. godine izabran je u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Doktorsku disertaciju na temu Žanr kratke priče u okviru postkolonijalnih kultura Australije, Kanade i Novog Zelanda uspješno je odbranio 17.01.2012. godine i time stekao pravo na zvanje doktor književnih nauka. U naučno-nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast Engleska i amaerička književnost izabran je 20. juna 2012. godine.

Zaposlen je na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta od decembra 2004. godine gdje učestvuje u izvođenju nastave iz više književnih kolegija na prvom i drugom ciklusu studija. Učestvovao je u kreiranju novih kurikuluma za predmete iz uže naučne oblasti na prvom i drugom ciklusu studija, kao i u radu komisija za ocjenjivanje magistarskih radnji na matičnom fakultetu, te drugih naučnih i stručnih komisija. Demir Alihodžić je bio mentor pri izradi jednog završnog magistarskog rada.

Prisustvovao je na devet međunarodnih konferencija na kojima je izlagao devet radova. Objavio je jednu knjigu. Učestvovao je u jednom naučno-istraživačkom projektu i jednom TEMPUS projektu. U naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost izabran je 2017. godine

 

 Google Scholar profil