Dr. sc. Demir Alihodžić

 Demir Alihodžić rođen je 12.11.1979. godine u Vlasenici, općina Vlasenica. Osnovno obrazovanje je završio u Živinicama. Kao stipendista Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona odlazi na školovanje u Republiku Tursku gdje završava srednje obrazovanje. U oktobru 1999. godine upisuje Filozofski fakultet u Tuzli, odsjek Engleski jezik i književnost. Diplomirao je u oktobru 2003. godine iz uže naučne oblasti Engleska i američka književnost.

Dana 17.11.2004. godine izabran je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Engleska književnost na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Radi daljeg usavršavanja u struci 2004. godine upisuje postdiplomski studij Nauka o književnosti (Engleska književnost) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom ovoga studija usavršava i razvija znanja koje su mu bila neophodna u svakodnevnom radu. Magistarski rad na temu Predstavljanje Drugog u djelima Vilijama Šekspira odbranio je 10.11.2008. godine sa ocjenom odličan i time stekao pravo na akademsko zvanje magistar književnih nauka. Dana 18.02.2009. godine izabran je u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Doktorsku disertaciju na temu Žanr kratke priče u okviru postkolonijalnih kultura Australije, Kanade i Novog Zelanda uspješno je odbranio 17.01.2012. godine i time stekao pravo na zvanje doktor književnih nauka. U naučno-nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast Engleska i amaerička književnost izabran je 20. juna 2012. godine.

Zaposlen je na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta od decembra 2004. godine gdje učestvuje u izvođenju nastave iz više književnih kolegija na prvom i drugom ciklusu studija. Učestvovao je u kreiranju novih kurikuluma za predmete iz uže naučne oblasti na prvom i drugom ciklusu studija, kao i u radu komisija za ocjenjivanje magistarskih radnji na matičnom fakultetu, te drugih naučnih i stručnih komisija. Demir Alihodžić je bio mentor pri izradi jednog završnog magistarskog rada.

Prisustvovao je na šest međunarodnih konferencija na kojima je izlagao šest radova. Objavio je jednu knjigu. Učestvovao je u jednom naučno-istraživačkom projektu i jednom TEMPUS projektu. U naučno-nastavno zvanje vanrednog profeora za užu naučnu oblast Engleska i amaerička književnost izabran je 2017. godine

 

 1. 1.      Objavljene knjige

 

 1. Alihodžić, Demir, Selma Veseljević Jerković (2016). The Boundaries of Dystopian Literature: The Genre in Context. Tuzla: OFF-SET. NUB BIH, 821.09 (ISBN 978-9958-31-277-9) (COBISS.BH-ID 23470598) – recenzenti: prof.dr.sc. Jasmina Husanović-Pehar i prof.dr.sc. Damir Arsenijević

 

 1. 2.      Objavljeni članci

 

 1. Alihodžić, Demir. “The Portrayal of Women Writers in Alice Munro’s Short Fiction.” Osmankadić, M. (ur.) 1st International Conference on English Language, Literature, Teaching and Translation Studies: Word, Context, Time. CELLTTS Proceedings Book. Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. (Rad je recenziran i prihvaćen za objavljivanje)
 2. Alihodžić, Demir (2016). “Narrating the Self in English Renaissance Drama: Storytelling and Self-Narration in Thomas Kyd’s The Spanish Tragedy.” Nazibegović, S. (ur.) DHS – Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, godina I, br. 1. Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, 79-98.
 3. Alihodžić, Demir (2016). “Composing the Self: Writing and Power in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale.” Petrović, M. (ur.) Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, godina XIII, br. 13. Tuzla: Matica hrvatska, 143-156.
 4. Alihodžić, Demir (2016). “Writing the Proper Story: The Importance of Personal Experience and Inadequacy of Fiction in Alice Munro’s Story ‘The Ottawa Valley’.” Akbarov, A. (ur.) Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL), svezak 3, br. 2. Sarajevo:  International Burch University, 57-64.
 5. Alihodžić, Demir (2015). “Shakespeare’s Legacy: Reconsidering Shylock’s Portrayal in The Merchant of Venice.” Petrović, M. (ur.) Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, godina XII, br. 12. Tuzla: Matica hrvatska, 143-161.
 6. Alihodžić, Demir (2014). “The Place of English Language in Post-Colonial Caribbean Literature.” Petrović, M. (ur.) Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, godina XI, br. 11. Tuzla: Matica hrvatska, 119-126.
 7. Alihodžić, Demir (2014). “Folk Heritage as the Source of Creativity and Writing in Claude McKay’s A Long Way From Home.” Akbarov, A. (ur.) Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Sarajevo: International Burch University, 547-553.
 8. Alihodžić, Demir (2013). “Postcolonial African Writers’ Attitudes towards English as Reflected in Their Writings.” Bulić, R. (ur.) Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskog književnog jezika, br. 10. Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, 81-90.
 9. Alihodžić, Demir (2013). “An Office of One’s Own: Analysis of the Use of the Female Artist Figure in Alice Munro’s Story ‘The Office’.” Akbarov, A. i Larsen-Freeman, D. (ur.) Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learning. Sarajevo:  International Burch University , 459-467.
 10. Alihodžić, Demir (2013). “Embracing the Other: Representations of Africa and Africans in Joan Baxter’s Strangers Are Like Children.” Petrović, M. (ur.) Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, godina X, br. 10. Tuzla: Matica hrvatska, 93-112.
 11. Alihodžić, Demir (2012). “Depictions of Africa and Africans in Audrey Thomas’s Fiction.” Petrović, M. (ur.) Gradovrh, časopis za  književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, godina IX, br. 9. Tuzla: Matica hrvatska, 59-77.
 12. Alihodžić, Demir (2011). “Postcolonialism and Second World Cultures.” Petrović, M. (ur.) Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, godina VIII, br. 8. Tuzla: Matica hrvatska, 47-56.
 13. Alihodžić, Demir (2010). “The Relationship between History and Story-telling in Graham Swift’s Waterland.” Omerčević, B. (ur.) Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli10. Filozofski fakultet: Tuzla, 51-70.
 14. Alihodžić, Demir (2010). “Prikaz drugosti u Shakespeareovom Titu Androniku.” Trojan, I. (ur.) Književna revija, časopis za književnost i kulturu, godina 50, br. 2. Osijek: Matica hrvatska, 91-110.
 15. Alihodžić, Demir (2010). “Problem Shylockovog identiteta u Mletačkom Trgovcu: Židov kao zločinac ili žrtva.” Trojan, I. (ur.) Književna revija, časopis za književnost i kulturu, godina 50, br. 1. Osijek: Matica hrvatska, 109-121.
 16. Alihodžić, Demir (2010). “Magic Realism and the Clash of Cultures in Rosemary Nixon’s The Cock's Egg.” Petrović, M. (ur.) Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, godina VII, br. 7. Tuzla: Matica hrvatska, 83-97.
 17. Alihodžić, Demir (2009). “Mit o Jevreju kao zločincu u elizabetanskoj kulturi.” Petrović, M. (ur.) Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, godina VI, br. 6. Tuzla: Matica hrvatska, 118-138.
 18. Alihodžić, Demir (2009). “Povijesno-kulturološki kontekst prikazivanja crnih afričkih likova u engleskoj renesansnoj drami.” Petrović, M. (ur.) Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, godina VI, br. 6. Tuzla: Matica hrvatska, 118-138.
 19. Alihodžić, Demir (2008). “The Construction of Shylock’s Identity in William Shakespeare’s The Merchant of Venice.” Kožar, A. (ur.) Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli 9. Filozofski fakultet: Tuzla, 185-202.
 20. Alihodžić, Demir (2007). “The Construction of Masculine Subjectivity in Ralph Ellison’s Invisible Man.” Kožar, A. (ur.) Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli8 (svezak 1). Filozofski fakultet: Tuzla, 133-146.