Dr. sc. Elvis Vardo

Elvis Vardo je rođen 1981. godine u Zenici. Studij psihologije je upisao 2000. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Tokom studija je bio stipendista fondacije Heinrich Böll Stiftung, a zvanje diplomirani psiholog je stekao 2004. godine. Postdiplomski studij iz područja psihologije upisuje 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Tokom 2004. i 2005. godine radi na projektu kreiranja novog modela profesionalnog usmjeravanja «Moja karijera» u Bosni i Hercegovini. U 2005. godini angažovan je i kao istraživač u okviru BH Stratum - Agencije za istraživanje tržišta u zdravstvu i farmaciji. Od oktobra 2005. godine radi na Odsjeku pedagogija-psihologija, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Magistarski rad pod nazivom Karakteristike profesionalnih interesa i školskog uspjeha kod intelektualno nadarenih učenika odbranio je na Odsjeku za pedagogiju-psihologiju pri Filozofskom fakultetu u Tuzli 2008. godine. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevo 2012. godine odbranio je doktorsku disertaciju Osobine ličnosti i stil rukovođenja kao odrednice uspješnosti menadžera. U oktobru 2012. godine biran je u zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti «Primjenjene naučne psihološke discipline». Kroz formalno obrazovanje u psihologiji zainteresovao se za proučavanje tematike odabira karijere, indvidualnih razlika, psiholoških aspekata rada i sporta, a njegov rad je tokom godina naučno-nastavnog usavršavanja, praktičnog i naučno-istraživačkog rada ostao fokusiran na istraživanje pomenutih područja. Autor je više radova iz navedenih područja.

 

BIBLIOGRAFIJA

 

Poglavlje knjige

 

2015. Uloga personoloških faktora u rukovođenju, poglavlje u knjizi «»Menadžment u socijalnom radu», Pandžić, A. (ur). Centar za socijalne inovacije. Tuzla

 

Naučni i stručni radovi:

2005. Geneza društvenog poimanja duševnih bolesti. Zbornik radova VI. Filozofski fakultet. Tuzla

2006. Odnos između samoprocjene sposobnosti i postignuća na testu sposobnosti u funkciji izbora zanimanja. Naučni skup «Banjalučki novembarski susreti - Kultura i obrazovanje». Zbornik radova. Knjiga 7, Tom II, str. 335-359. Filozofski fakultet. Banja Luka

2007. Red rođenja, neuroticizam i procjena osobne kompetentnosti psihomotorno nadarenih pojedinaca. Didaktički putokazi 44 (str. 38-43). Pedagoški zavod i Pedagoški fakultet. Zenica

2010. Sposobnosti i kreativnost kod nominovanih i identifikovanih nadarenih učenika. Zbornik radova X (str. 291-303). Filozofski fakultet. Tuzla

2011. Povezanost kompetitivne anksioznosti i samopouzdanja sa takmičarskim parametrima šuterske preciznosti kod košarkaša. IV Međunarodni simpozijum „Sport i zdravlje“. Zbornik radova (str. 286-292). Fakultet za tjelesni odgoj i sport. Tuzla

2012. Specifičnosti u razvoju ličnosti i motivacije kod nadarenih učenika. Zbornik radova XI. Filozofski fakultet. Tuzla

2012. Emocionalna stabilnost kod sportista (individualni i timski sportovi) i nesportista. V Međunarodni simpozijum „Sport i zdravlje“. Zbornik radova (str. 97-101). Fakultet za tjelesni odgoj i sport. Tuzla

2012. Razlike u verbalnim sposobnostima kod intelektualno nadarenih učenika u odnosu na obilježje spola.  Didaktički putokazi 63. Pedagoški zavod i Pedagoški fakultet. Zenica

2013. Radna uspješnost rukovodilaca i spremnost za promjene, u "Rad, ličnost i društvo" Zbornik sa VIII konferencije Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet, Niš

2014. Vrsta djelatnosti organizacije i stilovi rukovođenja, Godišnjak za psihologiju, Vol.10. No.12, Filozofski fakultet, Niš (89-102)

2014. Self-confidence and competitive anxiety as a predictor of free throw success. Sport Science-International scientific journal of kinesiology, Vol. 7. No.2 (str. 18-27)

2016. Comparative analysis of competition anxiety for Bosnian and Herzegovinian athletes in relation to the type for sport. Sport SPA Vol. 13, Issue 1: 37-41

2016. Personality's determinants of muscle dysmorphia on physically active young men. IX Međunarodni kongres "Sport i zdravlje" Tuzla. Zbornik naučnih i stručnih radova (str. 185-189)