Dr. sc. Ivica Tokić

 

Ivica Tokić je doktor lingvističkih nauka, radi na Odsjeku za njemački jezik i književnost kao docent za užu naužnu oblast Suvremeni njemački jezik. Diplomirao je i magistrirao na Univerzitetu u Tuzli, a doktorirao je na Univerzitetu u Sarajevu. Tokom izrade magistarskog i doktorskog rada boravio je u nekoliko navrata na Univerzitetima u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji s ciljem naučnog i stručnog usavršavanja. Obnašao je funkciju voditelja Odsjeka za njemački jezik i književnost te je bio član Senata Univerziteta u Tuzli i zamjenik predsjedavajućega Vijeća grupacija humanističkih nauka. Učestvovao je na mnogobrojnim naučnim konferencijama, kako domaćim tako i međunarodnim te je sudjelovao u mnogobrojnim naučnim projektima. Do sada je objavio dvanaest naičnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima.

 

Izabrana bibliografija

 

2005. Njemački jezik u Austriji, u: Gradovrh. Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Tuzla: Matica Hrvatska.

2006. Život Leonarda Bloomfielda, u: Gradovrh. Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Tuzla: Matica Hrvatska.

2011. Imeničke fraze u njemačkom jeziku, u: Gradovrh. Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Tuzla: Matica Hrvatska.

2011. Urbani idiom sa osvrtom na ruralni, u: Gradovrh. Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Tuzla: Matica Hrvatska.

2011. Obezvučivanje šumnika na završetku sloga u njemačkom jeziku, u: Gradovrh. Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Tuzla: Matica Hrvatska.

2012. Metapher und Metonymie, u: Gradovrh. Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Tuzla: Matica Hrvatska.

2014. U svjetlu reklame i reklamnog oglasa, u: Gradovrh. Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Tuzla: Matica Hrvatska.

2015. Zur Kritik der Hegelschen Sprachkonzeption am Beispiel des Begriffs «Aufheben», u: Arndt, Andreas/Bowman, Brady/Gerhard, Myriam/Zovko, Jure (izd.) (2015): Hegel-Jahrbuch, Berlin: de Gruyter.

2016. Die Abfolge der Personalpronomina und Nominalphrasen im Deutschen und Bosnischen, u: Szabolcs, János (izd.) (2016): Umwandlungen und Interferenzen. Großwardeiner Beiträge zur Germanistik, Wien: Praesens.

2016. Abfolge der Personal- und Demonstrativpronomina im Deutschen und Bosnischen, u: Szendi, Zoltán/Backes, Johanna (izd.) (2016): Jahrbuch der ungarischen Germanistik, Budapest/Bonn: Gondolat Kiadói Kör.

U štampi. Ästhetisches Urteil bei Kant und Hegel, u: Bowman, Brady/Gerhard, Myriam/Zovko, Jure (izd.) (u štampi): Hegel-Jahrbuch, Berlin: de Gruyter.

U štampi. Die wechselhaften Bedeutungen des Begriffs An-sich-sein in der Phänomenologie des Geistes, u: Bowman, Brady/Gerhard, Myriam/Zovko, Jure (izd.) (u štampi): Hegel-Jahrbuch, Berlin: de Gruyter.