Dr. sc. Jasmina Đonlagić

     

Jasmina Đonlagić je rođena 1983. godine u Tuzli. Osnovno i srednje školovanje je  završila u Tuzli i Njemačkoj. Na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Odsjeku za njemački jezik i književnost, diplomirala je 2005. godine. Za izvanredan uspjeh u toku studija nagrađena je najvišim studentskim priznanjem, Zlatnom plaketom Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij upisala je 2006. godine na Odsjeku za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Odbranom magistarske teze pod naslovom Njemačka lirika u književnim publikacijama u periodu od 1878. do 1918. godine, stekla je naučni stepen magistra nauka iz oblasti književnih nauka (njemačka književnost). Godine 2014. doc. dr. Jasmina Đonlagić pod mentorstvom prof. dr. Slobodana Grubačića, profesora emeritusa na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te člana Evropske akademije nauka i umjetnosti, odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Njemačka književnost u bosanskohercegovačkim književnim publikacijama austrougarskog perioda na Filozofskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, i stekla naučni stepen doktora nauka iz humanističkih nauka, oblast Književnost/Njemačka književnost. Učestvovala je u realizaciji međunarodnih projekata, kao specijalističkih, studijskih boravaka, te je u svrhu usavršavanja iz oblasti savremene njemačke književnosti sarađivala sa eminentnim stručnjacima iz regiona i šire. Istraživačkim radom ne samo da obuhvata problematiku savremene njemačke književnosti i njemačke književnosti s početka 20. stoljeća, već se intenzivno bavi istraživanjem uticaja autora njemačkog govornog područja na bosanskohercegovačku pisanu riječ, čime ukazuje na duboku povezanost pomenutih dviju kultura. Početkom 2015. godine postala je član Sekcije za književnost njemačkog govornog područja nakon 1890. godine Asocijacije za moderne jezike savezne države Teksas (SAD). Pored naučno-istraživačkog rada i rada u struci, aktivno učestvuje u radu nevladinog sektora u oblasti kulture i obrazovanja mladih.  

 

Izabrana bibliografija

Članci

 

2008. Uticaj Austro-Ugarske monarhije na književnost Bosne i Hercegovine, Bosanski jezik, Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika, Tuzla

2013. Njemačka lirika u bosanskohercegovačkim književnim časopisima u periodu od  1878. do 1918. godine,  Post Scriptum, Bihać

2014. Recepcija njemačke književnosti u kontekstu bosanskohercegovačke publicistike austrougarskog perioda, Südslawen und die deutschsprachige Kultur / Južni Slaveni i kultura njemačkog govornog područja, Frankfurt am Main

2015. Moderna njemačka lirika kao putokaz obnove poetskog iskaza, Bosanska vila,  Sarajevo

2015. Arno Holc kao paradigma Moderne u časopisu Bosanska vila, Post Scriptum, Bihać

2016. Disanje dvostruka milost je sušta, Andrić-Iniitiative, Graz

2017. Vom Jungen Bosnien zum Neuen Europa / Od Mlade Bosne do Nove Evrope, Međunarodni tematski zbornik sa konferencije Udruženja germanista Jugoistočne Evrope (u štampi)