Dr. sc. Meliha Hrustić

    Meliha Hrustić je rođena 1969. godine u Tuzli. Osnovnu školu je završila u Tuzli, a potom i Gimnaziju „Meša Selimović“ u Tuzli. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjecima njemački i francuski jezik. 2001. godine je odbranila magistarski rad pod nazivom Frazeološke jedinice sa komponentom „glava“ u njemačkom i b/h/s jeziku na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Valentnost pridjeva u njemačkom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku odbranila je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu u junu 2005. godine. 1992. godine zaposlila se kao profesor njemačkog jezika u Gimnaziji „Meša Selimović“ u Tuzli, gdje je dijelom ostala do 1998. godine. Istovremeno je radila i kao prevodilac u Međunarodnom crvenom krstu. 1996. godine zaposlena je na Univerzitetu u Tuzli u Uredu za međunarodnu saradnju, gdje je razvila rad ovog ureda. Od 2000. godine zaposlena je na Odsjeku za njemački jezik i knjževnost Univerziteta u Tuzli, gdje radi i danas. Federalno ministarstvo pravosuđa ju je imenovalo 1995. godine za stalnog sudskog tumača za njemački i francuski jezik. Realizirala je brojne naučno-istraživačke projekte u okviru kojih je u više navrata boravila na univerzitetima u Njemačkoj. Kao stipendista DAAD-a boravila je na istraživanjima u Institutu za njemački jezik u Mannheimu, gdje je objavila i knjigu Adjektive und Partikeln u seriji Deutsch im Kontrast. Realizovala je i istraživački projekat u okviru programa Erasmus Sunbeam na Univerzitetu u Zadru. Član je istraživačkog tima FzDiMOS Univerziteta u Regensburgu. Ima zvanje redovnog profesora.

 

 

 

 

Izabrana bibliografija

Knjige:

2001. Kontrastivna analiza frazeoloških izraza sa komponentom "Kopf"/"glava" u njemačkom i u b/h/s jeziku, Tuzla

2012. Adjektive und Partikeln. Deutsch im Kontrast 24, Mannheim: Institut für deutsche Sprache, u koautorstvu sa Erminkom Zilić

2012. Pridjev i pridjevske dopune u njemačkom i bosanskom jeziku. Prikaz u svjetlu gramatike zavisnosti. Bosansko filološko društvo. Sarajevo

2015. Prevođenje u teoriji i praksi. Institut za bosanski jezik i književnost. Tuzla

 

Članci:

2000. Germanismen in der Umgebung von Tuzla in Bosnien-Herzegowina. Vestnik, Letnik 34, Ljubljana

2002. Eigennamen als Komponenten der Phraseologismen im Deutschen und im B/K/S. Vestnik, Letnik 37, Ljubljana

2002. Frazemi sa vlastitim imenom kao komponentom u njemačkom i bosanskom jeziku. Pismo. Časopis za jezik i književnost. Sarajevo 2003. str. 11-1

2005. Weiterführender Nebensatz u njemačkom i Comment Clauses u engleskom jeziku – kratak osvrt. Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u koautorstvu sa Adisom Imamović

2005. „Als“ u njemačkom i njegovi ekvivalenti u b/h/s jeziku. Bosanski jezik, 4

2005. Sinestezija u ženskim časopisima. Jezik i mediji – jedan jezik više svjetova, Split, str. 305-314. u koautorstvu sa Adisom Imamović i Amirom Turbić-Hadžagić

2006. Zwillingsformen im Deutschen und im Bosnischen – kurze Darstellung und Korpusanalyse. Zbornik radova Filozofskog fakulteta 7, Tuzla, str. 95-109, u koautorstvu sa Sanelom Mešić

2007. Situativnadopuna u svjetlu gramatike zavisnosti. Pregled. Časopis za društvena pitanja 4. Univerzitet u Sarajevu. str. 205-213

2007. Nulläquivalenz beim literarischen Übersetzen. Probleme bei der „kulturellen Vermittlung“. Deutschland Süd-Ost-Europa. Bonn 2006. DAAD Reihe Germanistik. str. 323-333

2007. Kopulativni glagoli i kopulativne partikule u njemačkom i u bosanskom jeziku. Pismo IV/1. Časopis za jezik i književnost. Bosansko filološko društvo Sarajevo. str. 130-149

2008. Interkulturelle Kommunikation als Problembereich – so entstehen Missverständnisse. Transformationsräume. Aspekte des Wandels in deutscher Sprache, Literatur und Kultur. Preljevic, V./Smailagic, V. (Hrsg). Bosansko filološko društvo Sarajevo str. 179-192

2008. Semantische Restriktionen und valenzbedingte Satelliten der Adjektive im Deutschen und im Bosnischen, Kroatischen und Serbischen. Germanistische Linguistik 195-196.Jasensek, V./Lipovac Ostir A. (Hrsg)Olms. str. 174-184

2011. Particip prezenta kao hibridna gramatička kategorija u njemačkome i ekvivalenti u bosanskom jeziku. Bosanski jezik 8. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. ISSN 1512-5696. S. 9-31, u koautorstvu sa Ismailom Palićem

2012. Geschmacks- und Tastsinn als Herkunftsbereiche in metaphorischen Verschiebungen im Deutschen und im Bosnischen. Sprachbilder und kulturelle Kontexte (ur: Hansen-Kokoruš, Henn-Memmesheimer, Seyberg). Mannheimer Studien zur Literatur- und Kulturwissenschaft. Band 50. St. Ing bert: Roehrich Universitätsverlag. str. 283-295

2012. Semantičke uloge pridjeva u njemačkom i ekvivalenti u bosanskom jeziku. U: Bosanski jezik 9. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. S. 49-69.

2012. O statusu gerundiva u njemačkom jeziku. U: Pismo. Časopis za jezik i književnost X/1. Bosansko filološko društvo: Sarajevo. str. 69-84)

2012. Zum Ausdruck von Ärger und Wut in deutschen und bosnischen Phraseologismen. U: Polajnar, J. (ur.): Emotionen in Sprache und Kultur. Ljubljana: Slovenske Germanistične Študije. str. 170-183

2013. Die Besonderheiten des als Objektsprädikativ gebrauchten Adjektivs im Deutschen und im Bosnischen. Beiträge des 3. Kongresses des Mitteleuropaischen Germanistenverbandes

2013. Pridjevska predikacija: Semantičke uloge uvjetovane pridjevom u njemačkom i bosanskom jeziku. Bosnistika plus I/1. Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli. str. 49-69

2013. Gramatika zavisnosti – osnovne postavke. Lingvazin Magazin za jezik i književnost I/2. str. 15-16.

2014. Metaphorische Verschiebungen bei Germanismen in der bosnischen Sprache. Forschungszentrum Fz DiMOS

2014. Verwandtschaftbezeichnungen und –beziehungen im Deutschen und im Bosnischen. Kulturelle Unterschiede als Übersetzungsproblem. Mitteleuropäischer Germanistenverband.

2015. Deutsch als Fremdsprache in Bosnien-Herzegowina nach dem 2. Weltkrieg. Forschungszentrum Fz DiMOS