Dr. sc. Melisa Husarić

Melisa Husarić rođena je 1982. godine u Tuzli. Osnovnu školu je završila u Srebreniku, a srednju Učiteljsku školu u Tuzli. Diplomirala je 2004. godine pedagogiju-psihologiju na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Magistarski rad Prisutnost simptoma poremećaja hranjenja i depresivnosti kod adolescenata odbranila je  2010. godine, takođe na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Doktorsku disertaciju pod nazivom Porodični odnosi i elementi samopoimanja kao prediktori odstupajućih navika hranjenja adolescenata na Filozofskom fakultetu u Tuzli odbranila je  2015. godine.

Profesionalni angažman započinje u JU Osnovnoj školi „Duboki Potok“ (Općina Srebrenik) na poslovima pedagoga-psihologa. Na Univerzitetu u Tuzli radi u zvanju asistentice od 2007. godine, najprije kao spoljna saradnica, a potom i kao zaposlenica od 2008. godine. U zvanje više asistentice za užu naučnu oblast „Teorijske naučne psihološke discipline“ birana je 2011. godine, a 2015. godine u zvanje docentice, a 2021. godine u zvanje vanredne profesorice za istu užu naučnu oblast. Izvodi nastavu iz predmeta: Psihopatologija, Pedagoška psihologija, Razvojna psihologija, Emocije i motivacija.

Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Bavi se istraživanjima na polju kliničke, razvojne i pedagoške psihologije.

 

Izabrana bibliografija

 

Naučno-istraživački radovi:

2010. Postupci za identifikaciju nadarenih u školi. Obrazovna tehnologija, 4, 537-544.

2010. Neuropsihološki aspekti opsesivno-kompulzivnih poremećaja, Zbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, 33 (10),  267-280.

2011. Važnost uvažavanja kognitivnih stilova i stilova učenja kod učenika u procesu poučavanja. Metodički obzori 12, 6,(2), 143-151.

2011. Zastupljenost odstupajućih navika hranjenja među adolescentima Tuzlanskog kantona. Naša škola,  58 (228) 35-49.

2011. Zastupljenost depresivnosti među adolescentima s obzirom na dobne i spolne razlike. Didaktički putokazi, 60, 41-45.

2015. Povezanost tjelesnog samopoimanja i akademskog postignuća adolescenata. Pedagoška stvarnost, 1, 147-163.