Dr. sc. Mirza Mahmutović

Mirza Mahmutović rođen je 1981. godine u Doboju. Diplomirao je na Odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Tuzli (2004.), kao jedan od trinaest studenata generacije Univerziteta u Tuzli, dobitnika Zlatne plakete. Za natprosječni uspjeh tokom studija nagrađen je, također, s tri Srebrene i jednom Bronzanom plaketom Univerziteta u Tuzli. Magistrirao (2008.) je i doktorirao (2013.) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, čime je stekao zvanje magistra, odnosno, doktora žurnalističkih nauka.

Od 2005. godine radi na Univerzitetu u Tuzli, gdje je bio biran u zvanje asistenta, potom višeg asistenta, a trenutno u zvanju docenta izvodi nastavu na I i II ciklusu studija na predmetima iz oblasti radijskog i televizijskog novinarstva kao i suvremenih komunikoloških teorija.

Publicirao je, u koautorstvu sa dr. sc. Vedadom Baraković, knjigu Osnovi radijskog novinarstva, poglavlje u knjizi Konstrukcija kulturnog identiteta i ključni razvoj unutar nacionalnih projekata u Bosni i Hercegovini, dvanaest znanstvenih radova, sudjelovao u nekoliko domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekta, te izlagao na više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija. Za knjigu Osnovi radijskog novinarstva dobio je 2014. godine međunarodnu nagradu „Dialogos“ za najbolju knjigu u oblasti teorije i kulture medije, koju je ustanovio međunarodni naučni časopis Medijski dijalozi. Područja njegova istraživanja su studije novinarstva, medija i kolektivnih memorija, radija te teorije medijskih istraživanja.