Dr. sc. Rusmir Šadić

Doc. dr. Rusmir Šadić

Rusmir Šadić je rođen 1982. u  Brčkom. Na Filozofskom fakultetu u Tuzli izabran je u zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Teorijska filozofija na Odsjeku Filozofija-sociologija, gdje predaje ontologiju, uvod u filozofiju, islamsku filozofiju, filozofiju religije i savremenu filozofiju.

Diplomirao je i magistrirao filozofiju na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, da bi zvanje doktora filozofije stekao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Također je završio i četverogodišnji diplomski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje 2006. dobiva zvanje profesora islamske teologije. Bavi se metafizikom, savremenom i postmodernom filozofijom a temeljna područja znanstvenog interesa su mu ontologija, filozofija religije i islamska filozofija.

Glavni je urednik časopisa za filozofiju i religiju Logos, te član uredničkog kolegija časopisa za filozofiju medija In Medias Res. Član je Hrvatskog filozofskog društva i predsjednik Organizacionog odbora međunarodne naučne konferencije „Religija i društvo“.

 

 

Autorska knjiga

 1. Ontologija Mulla Sadra Širazija, Demetra, Zagreb, 2019.

 

Uredničke knjige

 1. Heideggerov kraj, Centar za kulturu i edukaciju „Logos“ i HD „Karl Jaspers“, Tuzla-Zagreb, 2017.
 2. Religija i društvo u 21. stoljeću, Centar za kulturu i edukaciju „Logos“ i Institut za društvena i religijska istraživanja, 2019.

 

Prevedene knjige

 1. Nasr, Seyyed Hossein, Islamska filozofija – od postanka do danas, Centar za kulturu i edukaciju „Logos“, Tuzla, 2018. (Islamic Philosophy from Its Origin to the Present, SUNY Press, 2006.)

 

 

 

 

Poglavlja u znanstvenoj knjizi

 1. Suvremena kretanja unutar muslimanskog filozofskog mišljenja“, u: Danijel Tolvajčić i drugi (ur.), Filozofija i religija – suvremene perspektive, Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu i Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2018., str. 189-201.
 2. „Karl Jaspers i Ibn Arabi – prilozi komparativnoj ontologiji“, u: Boško Pešić – Danijel Tolvajčić (ur.), Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, HD „Karl Jaspers“,  Zagreb 2013., str. 175-186.

 

Radovi u znanstvenim časopisima

 1. „Ka metafizici bitka“, Znakovi vremena – časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu, God. XXII, br. 83/84 (107-123), 2019.
 2. „Kasna islamska filozofija: ključni pojmovi Mulla Sadraovog filozofskog mišljenja, Eidos – časopis za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja, god. III, br. 3, 2019.
 3. „Principi Mulla Sadrove epistemologije“, Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, Hrvatska, God. 37, Vol. 4, (651-658), 2017.
 4. „Spoznajna teorija Mulla Sadre Širazija“, Živa baština – časopis za filozofiju i gnozu, Vol III, br. 8, 2017.
 5. „Transcendentna filozofija Mulla Sadra Shirazija,“ Logos – časopis za filozofiju i religiju, Vol. 3., br. 2, 2015.
 6. „Savremenne interpretacije sokratovskog problema“, Arhe – časopis za filozofiju, god. 11, br. 21., 2014.
 7. „Komunikacija kao izvor egzistencije,“ Logos – časopis za filozofiju i religiju, Vol. 1, br. 1, 2013.
 8. „Transcendencija u Jaspersovoj filozofiji egzistencije“ Znakovi vremena. Vol. 15, br. 57/58, 2012.
 9. „Filozofija prirode u mišljenju Ibn Sinaa, Friedricha Schellinga i Stephena Hawkinga,“ Beharistan - časopis za iranistiku i islamsku kulturu, br. 15, 2011.
 10. „Najm al-din Kubra i derviški red kubrawiyya,“ Znakovi vremena, Vol. 13, br. 48/49, 2010.

Stručni radovi/prikazi

 1. „Uvod u ontologiju“, Eidos – časopis za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja, god. III, br. 3, 2019.
 2. „Spoznaja – prva vrijednost islama“, Živa baština – časopis za filozofiju i gnozu, br. 8., god. 3., 2017.
 3. „Stubovi islama i džihad“, Bogoslovska smotra, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, 86 (2016.) 3, 774-778

 

Izlaganja na znanstvenim simpozijima

 1. Pitanje svjetonazora u islamskoj filozofiji, Philosophy and Psychology of Worldviews: On the occasion of the 100th anniversary of the publication of Karl Jaspers' Psychology of Worldviews, Institute of Philosophy – Croatian Karl Jaspers Society, Zagreb, Hrvatska, 25. October, 2019.
 2. Religija u postsekularnom društvu, Religija i društvo u 21. stoljeću, Centar za kulturu i edukaciju „Logos“ – Institut za društvena i religijska istraživanja – Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, Bosna i Hercegovina, 22.-23.04.2019.
 3. Islamska filozofija u kontekstu evropske renesanse, BNZH – Naučno-istraživački institut „Ibn Sina“, Zagreb, Hrvatska, 2017.
 4. Suvremena kretanja unutar muslimanskog filozofskog mišljenja, Filozofija i religija – suvremene perspektive, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, Hrvatska, 03.12.2016.
 5. Principi epistemologije u kasnijoj islamskoj filozofiji, Jezik i spoznaja, 25. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, Hrvatska, 25.09-01.10.2016.
 6. Problem morala i Svetog – prilozi filozofiji religije, BNZH - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 2016.
 7. Susret islamskog racionalizma i grčke kulture, X. Mediteranski korijeni filozofije, Hrvatsko filozofskodruštvo - Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska, 2016.
 8. Ibn Rušd između filozofije i religije, IX. Mediteranski korijeni filozofije, Hrvatsko filozofsko društvo - Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska, 9.-11.04. 2015.
 9. Ihvanus-safa' i njihovo učenje u svjetlu bioetičkog diskursa, Integrativna bioetika i nova epoha, 12. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo – Hrvatsko bioetičko društvo, Mali Lošinj, Hrvatska, 20.05.-21.05.2013.