Dr. sc. Sanel Hadžiahmetović Jurida

Sanel Hadžiahmetović Jurida je rođen 1973. godine u Tuzli. Diplomirao je u januaru 2003.godine na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univeziteta u Tuzli i stekao zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. Na istom je fakultetu u aprilu 2007. godine magistrirao i stekao zvanje magistra humanističkih nauka iz oblasti lingvistike. Doktorsku disertaciju je odbranio 1. marta 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, i stekao zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistika. Zaposlen je na Odsjeku za engleski jezik i književnost matičnog fakulteta kao asistent (od oktobra 2003.), viši asistent (od septembra 2007.), i kao docent (od septembra 2012.). Sudjelovao je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, bio voditelj jednog naučno-istraživačkog projekta, i učesnik u još nekoliko, objavio 20 izvornih naučnih radova. Autor i urednik engleskog dijela programa televizijskih škola engleskog jezika „Kako da ne“ i „Mini School“ za Radio-televiziju Bosne i Hercegovine (BHRT), u okviru obrazovnog programa. Član Senata Univerziteta u Tuzli od septembra 2015. do septembra 2016.godine, izabran iz reda nastavnika Filozofskog fakulteta. U okviru programa međunarodne mobilnosti  Erasmus+ boravio na Univerzitetu u Granadi, Španija, na studijskom boravku radi stručnog usavršavanja, u maju 2016.godine. U martu 2014.godine, pod pokroviteljstvom Evropske komisije, i u organizaciji Generalnog direktorata Evropske komisije za prevođenje, sudjelovao u radu međunarodne konferencije u Briselu, pod nazivom SCIC/DGT-Universities conference: Translating and Interpreting for Our Citizens. Član je Društva anglista u BiH (DAuBiH), Evropskog društva za studij engleskog jezika (ESSE), i Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL). Bavi se istraživanjima iz savremenog engleskog jezika, a prvenstveno iz oblasti fonetike i fonologije engleskog jezika, sociolingvistike općenito, internetske lingvistike, morfologije, kao i teorije i prakse prevođenja. Od 1996.do 2003. bio uposlenik UNHCR-a, i bavio se pitanjima pravne zaštite izbjeglih i raseljnih osoba u okviru implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma.

 

 

Izabrana bibliografija

 

Knjiga

 2016.  Netspeak: Linguistic Properties & Aspects in the Context of English as a Global Language. (Koautor Tanja Pavlović). Tuzla: OFF-SET

 

 Članci

 2004. New Word Formation in English: Acronyming and Borrowing, Zbornik radova Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, br. II/2004, Zenica, str. 179-186.

 

2006. Conceptual Metaphors in American Foreign Policy, (Koautor Sanja Berberović). Rasulić, K. i Trbojević, I. (ur.) ELLSII75 Proceedings. Beograd: Filozofski fakultet. 419-432.

 

2006. Diacritics in Use for English Consonants, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, br. 7, Tuzla, str. 202-214.

 

2006. On Blending and Clipping in English, Zbornik radova Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, br. IV/2006, Zenica, str. 279-287

 

2007. Some Distinctive Lexical Features of Netspeak, Jezikoslovlje, Volume 8.2, Osijek, str. 193.-210.

 

2007. Marginal Modals in English, Zbornik radova Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, br.V/2007, Zenica, str. 345-352.

 

2008. Some Common Mistakes in Translation, (Koautori Tanja Pavlović i Alma Jahić). Gradovrh,  Matica Hrvatska – Tuzla, str. 103-112.

 

2008. The Internet and the English Language, Rasulić, K. i Trbojević, I. (ur.) ELLSSAC Proceedings, Volume I. Beograd: Filozofski fakultet. 577-589.

 

2009. English on the Internet: The language of e-mail, chatrooms and forums, Brdar, M., Omazić, M., Belaj, B. i Kuna, B. (ur.) Lingvistika javne komunikacije: Sociokulturni, pragmatički i stilski aspekti Zagreb-Osijek: HDPL, 253-264.

 

2012. Error Analysis in Translation Studies, (Koautori Tanja Pavlović i Alma Jahić), Tuzla: Bosnaski jezik 9, 93-111

 

2013. Linguistic properties and aspects of blogging within the context of Netspeak, Jezikoslovlje 14.2-3, 517-536

 

2013. The Role of TAP in the Translation Proces Research, (Koautori Tanja Pavlović i Alma Jahić), Tuzla: Bosanski jezik 10, 47-62

 

2014. From introduction to phonemic symbols to development of transcription skills: A case study in the English Department at the University of Tuzla, ExELL (2.2), 116-132, dostupno na http://www.exell.ff.untz.ba/wp-content/uploads/2016/02/exell-2016-0006.pdf

 

2015. Netspeak: Linguistic Features of Online Communication in Real Time, Istraživanja, FHN Mostar, 155-174

 

2016. Community Interpreting in the Context of Bosnia and Herzegovina, (Koautor Tanja Pavlović), International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication 5, TEI of Epirus, Special Issue, Greece, 78-83

 

2016. Translation Curriculum Development at a Modern Language Faculty in Bosnia and Herzegovina: A Case of the University of Tuzla, (Koautor Tanja Pavlović), Current Trends in Translation Teaching and Learning E, 3, 69–86, University of Helsinki

 

2016. The language of information technology: Figurative use of computer terms, Jezikoslovlje 17.3, 557-574

 

2016. Netspeak: Linguistic Properties and Aspects of Online Communication in Postponed Time. Journal of

Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL), Sarajevo, IBU, Vol.3 No.1, 189-203