Dr. sc. Sanel Hadžiahmetović Jurida

Sanel Hadžiahmetović Jurida je rođen 1973. godine u Tuzli. Diplomirao je u januaru 2003.godine na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univeziteta u Tuzli i stekao zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. Na istom je fakultetu u aprilu 2007. godine magistrirao i stekao zvanje magistra humanističkih nauka iz oblasti lingvistike. Doktorsku disertaciju je odbranio 1. marta 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, i stekao zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistika. Zaposlen je na Odsjeku za engleski jezik i književnost matičnog fakulteta kao asistent (od oktobra 2003.), viši asistent (od septembra 2007.), docent (od septembra 2012.) i kao vanredni profesor (od septembra 2017.godine). Sudjelovao je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, bio voditelj jednog naučno-istraživačkog projekta, i učesnik u još nekoliko, objavio više od 20 izvornih naučnih radova. Autor i urednik engleskog dijela programa televizijskih škola engleskog jezika „Kako da ne“ i „Mini School“ za Radio-televiziju Bosne i Hercegovine (BHRT), u okviru obrazovnog programa. Član Senata Univerziteta u Tuzli od septembra 2015. do septembra 2016.godine, izabran iz reda nastavnika Filozofskog fakulteta. U okviru programa međunarodne mobilnosti  Erasmus+ boravio na studijskim boravcima na Univerzitetu u Granadi, Španija, u maju 2016. i maju 2017. godine, te na NOVA de Lisboa Univerzitetu u Lisabonu, Portugal, u junu 2017.godine, a u oktobru 2017.godine, u okviru programa Erasmus+ držao je predavanja na Fakultetu humanističkih nauka i Fakultetu za prevoditeljske studije Univerziteta u Granadi, Španija. Tokom akademske 2016/17.godine, bio je gostujući predavač na Odsjeku za engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta JJ Strossmayera u Osijeku (Fonetika i fonologija engleskog jezika), i na drugom ciklusu studija engleskog jezika na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (Sociolingvistika). U martu 2014.godine, pod pokroviteljstvom Evropske komisije, i u organizaciji Generalnog direktorata Evropske komisije za prevođenje, sudjelovao u radu međunarodne konferencije u Briselu, pod nazivom SCIC/DGT-Universities conference: Translating and Interpreting for Our Citizens. Član je Društva anglista u BiH (DAuBiH), Evropskog društva za studij engleskog jezika (ESSE), i Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL). Bavi se istraživanjima iz savremenog engleskog jezika, a prvenstveno iz oblasti fonetike i fonologije engleskog jezika, sociolingvistike općenito, internetske lingvistike, morfologije, kao i teorije i prakse prevođenja. Osim predavanja na prvom ciklusu studija, predaje na drugom ciklusu studija (master studij) Prevođenje engleskog jezika i Lingvistika engleskog jezika, a od akademske 2017/18.godine zastupljen je i u nastavi trećeg ciklusa studija Lingvistika na Univerzitetu u Tuzli (kolegiji Američka lingvistika i Jezici u kontaktu). Recenzira radove za časopise Jezikoslovlje i ExELL, kao i za online časopis Current Trends in Translation Teaching and Learning E (CTTL-E) Univerziteta u Helsinkiju, Finska. Od 1996.do 2003. bio uposlenik UNHCR-a, i bavio se pitanjima pravne zaštite izbjeglih i raseljnih osoba u okviru implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma.

 

Izabrana bibliografija

Knjiga

 2016.  Netspeak: Linguistic Properties & Aspects in the Context of English as a Global Language. (Koautor Tanja Pavlović). Tuzla: OFF-SET

 

Članci

2018. Word Formation in English: Derivation and Compounding. DHS-Journal of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Tuzla, Vol 3, No. 2 (5), 157-170

2016. Community Interpreting in the Context of Bosnia and Herzegovina, (Koautor Tanja Pavlović), International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication 5, TEI of Epirus, Special Issue, Greece, 78-83

2016. Translation Curriculum Development at a Modern Language Faculty in Bosnia and Herzegovina: A Case of the University of Tuzla, (Koautor Tanja Pavlović), Current Trends in Translation Teaching and Learning E, 3, 69–86, University of Helsinki

2016. The language of information technology: Figurative use of computer terms, Jezikoslovlje 17.3, Osijek, 557-574

2016. Netspeak: Linguistic Properties and Aspects of Online Communication in Postponed Time. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL), Sarajevo, IBU, Vol.3 No.1, 189-203

2016. Linguistic Properties of English Intermediate Function Verbs. DHS-Journal of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Tuzla, Vol 1, No. 1 (1), 63-75

2015. Netspeak: Linguistic Features of Online Communication in Real Time, Istraživanja, FHN Mostar, 155-174

2014. From introduction to phonemic symbols to development of transcription skills: A case study in the English Department at the University of Tuzla, ExELL (2.2), 116-132, dostupno na http://www.exell.ff.untz.ba/wp-content/uploads/2016/02/exell-2016-0006.pdf

2013. Linguistic properties and aspects of blogging within the context of Netspeak, Jezikoslovlje 14.2-3, Osijek, 517-536

2013. The Role of TAP in the Translation Proces Research, (Koautori Tanja Pavlović i Alma Jahić), Tuzla: Bosanski jezik 10, 47-62

2012. Error Analysis in Translation Studies, (Koautori Tanja Pavlović i Alma Jahić), Tuzla: Bosanski jezik 9, 93-111

2009. English on the Internet: The language of e-mail, chatrooms and forums, Brdar, M., Omazić, M., Belaj, B. i Kuna, B. (ur.) Lingvistika javne komunikacije: Sociokulturni, pragmatički i stilski aspekti Zagreb-Osijek: HDPL, 253-264.

2008. Some Common Mistakes in Translation, (Koautori Tanja Pavlović i Alma Jahić). Gradovrh,  Matica Hrvatska – Tuzla, 103-112.

2008. The Internet and the English Language, Rasulić, K. i Trbojević, I. (ur.) ELLSSAC Proceedings, Volume I. Beograd: Filozofski fakultet. 577-589.

2007. Some Distinctive Lexical Features of Netspeak, Jezikoslovlje, Volume 8.2, Osijek, str. 193.-210.

2007. Marginal Modals in English, Zbornik radova Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, br.V/2007, Zenica, str. 345-352.

2006. Conceptual Metaphors in American Foreign Policy, (Koautor Sanja Berberović). Rasulić, K. i Trbojević, I. (ur.) ELLSII75 Proceedings. Beograd: Filozofski fakultet. 419-432.

2006. Diacritics in Use for English Consonants, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, br. 7, Tuzla, str. 202-214.

2006. On Blending and Clipping in English, Zbornik radova Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, br. IV/2006, Zenica, str. 279-287

2004. New Word Formation in English: Acronyming and Borrowing, Zbornik radova Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, br. II/2004, Zenica, str. 179-186.