Dr. sc. Sead Nazibegović

Sead Nazibegović rođen je u Tuzli 1976. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu. Na Odsjek za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli upisan je 1995. godine. Diplomirao je 1999. godine. Od 2000. godine radi na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

U akademskoj 2001./2002. godini upisan je na postdiplomski studij „Pozorište i drama“ na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli. Prvi je kandidat koji je završio postdiplomski studij na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Magistarski rad Folkloristički i etnokulturološki elementi u dramskom stvaralaštvu Alije Nametka odbranio je 2004. godine i stekao pravo na naučni stepen magistar humanističkih nauka. Doktorsku disertaciju Povijest istraživanja metodike nastave maternjeg jezika i književnosti u Bosni i Hercegovini odbranio je 2009. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

U zvanje vanrednog profesora izabran je na UNO Lingvistika a nastavu drži iz predmeta Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti na odsjecima za razrednu nastavu i bosanski jezik. 

Objavljivao je naučne i stručne radove u brojnim časopisima i zbornicima. Sudjelovao je u brojnim projektima. Pored toga, aktivno se bavi i novinarstvom. Stalni je saradnik BH. radija 1 i Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Živi i radi u Tuzli.

 

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA

           

Knjige:

2014. Jezik u beletristici, Monografija – Skender Kulenović (koautorstvo s Izetom Beširevićem), Off-set, Tuzla

 

Članci:

 

2000. Semantika novinarskog nominativa, Zbornik radova Filozofskog fakulteta 2, Tuzla

2001. Metafora u sportskom novinarstvu, Zbornik radova Filozofskog fakulteta 3, Tuzla

2000. Hodonimi grada Tuzle, Zapis, broj 5, Tuzla

2000. Osnovi lingvostilistike i odstupanja u dnevnoj štampi, Studentske novine, broj 5, Tuzla

2005. Mesnevija u školi, Ostrvo, broj 3, Tuzla

2006. Književni lik u nastavi: komparativna analiza Budaline Tale u narodnoj epskoj poeziji i pripovijeci Kaimija Derviša Sušića, Ostrvo, broj 5, Tuzla

2006. Uvođenje u motivaciju učenika za čitanje, anotaciju i recenziju pripovjedne proze (Metodički predložak na primjeru romana «Ponornica» Skendera Kulenovića), Most, broj 196, Mostar

2007. Metodička istraživanja u nastavi maternjeg jezika i književnosti u doba austro-ugarske vladavine u Bosni i Hercegovini, Ostrvo, broj 6-7, Tuzla

2010. Salih Ljubunčić – Didaktika pismenosti, Zbornik radova Filozofskog fakulteta 10, Tuzla

2011. Počeci metodičkih istraživanja u nastavi maternjeg jezika i književnosti u BiH, Zbornik radova Filozofskog fakulteta 11, Tuzla

2011. Gramatika bosanskog jezika Franje Vuletića u metodičkom kontekstu – početak bosanske filološke i metodičke tradicije, Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika, br. 8, Tuzla

2014. Metodika nastave pravopisa i pravogovora (koautorstvo s Izetom Beširevićem), časopis Gradovrh, Tuzla

2014. Filološki i lingvističkometodički rad Nikole Simića: Udžbenička literatura u postkalajevskom periodu ili Raskid s bosanskom lingvometodičkom školom (koautorstvo s Izetom Beširevićem), časopis Gradovrh, Tuzla