Dr. sc. Selma Kešetović

Dr. sc. Selma Kešetović je rođena 1978. godine u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju „Meša Selimović” je završila u Tuzli. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Tuzli na Odsjeku za engleski jezik i književnost 2003. godine. Radila je u Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli kao nastavnik engleskog jezika. Od novembra 2004. godine radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli kao asistent, a od marta 2008. godine kao viši asistent. Magistrirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli na temu „Stavovi o engleskom jeziku kod nastavnika i saradnika u visokom obrazovanju u Tuzli’’ (“Attitudes towards the English Language of the Junior and Senior Faculty in Tuzla”), pod mentorstvom doc. dr. Ivane Trbojević Milošević. Doktorsku disertaciju na temu „Gender Stereotypes in the the Language of Advertisements in Women's Magazines in English and Bosniak/Croatian/Serbian speaking regions“ („Rodni stereotipovi u jeziku reklamnih poruka u ženskim časopisima u engleskom i bošnjačkom/hrvatskom/srpskom govornom području'') pod mentorstvom doc. dr. Ivane Trbojević Milošević je odbranila 2013. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iste godine je izabrana u nastavničko zvanje docent. Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija na kojima je izlagala referate. Trenutno je voditelj projekta na temu „Stavovi bosanskohercegovačkih srednjoškolaca prema engleskom jeziku”, koji je podržan od strane Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku Bosne i Hercegovine.

 

Izabrana bibliografija

 

     2006. Speech Act Verbs, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, br. 7, str. 167 – 179.

2006. Some Semantic Instruments in English Slogans, Koautor: Mersiha Šljivić, Zbornik radova New Perspectives: Essays on Language, Literature and Methodology, Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora, str. 128 – 135.

2008. Stereotypes in the Written Media, Koautor Mersiha Šljivić, Zbornik radova Challenging Theory and Improving Practice: Cultural Issues in English Language and LiteraryStudies, Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora, str. 41 – 48.

2008. Attitudes about English as a Global Language: A Case Study'', ELLSSAC Proceedings, Volume 1, Filološki fakultet, Beograd, str. 471 – 482.

2009. Co-operative use of language in advertisements, Koautor: Jelena Ilić, Zbornik radova Jezici i kulture u kontaktu, Institut za strane jezike Podgorica, Crna Gora, str. 64 – 70.

2013. Gender in the Written Media: A Comparative Study between English and B/C/S, Zbornik radova Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learning, Sarajevo: International Burch University, str. 1745 – 1755.

2015. Building English, Zbornik radova The Practice of Foreign Language Teaching: Theories and Applications, str. 506 – 517.

2015. Attitudes towards ESP Learning and Testing: A Case Study, Zbornik radova Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, str. 249 – 256.

2016. Language and Gender in Advertisements: A Case of Study, The First International Conference on English Language, Literature, Teaching and Translation Studies (1st CELLTTS) Proceedings Word, Context, Time, Osmankadić, M., Čirić-Fazlija, I. i Kalajdžisalihović, N. (ur.), Sarajevo: Dobra knjiga, str. 111-120

2017. Pantomima kao pedagoška metoda za usvajanje engleskih idiomatskih fraza / Pantomime as a teaching method for successful English idiom acquisition, DHS – DRUŠTVENE I HUMANISTIČE STUDIJE, Časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, Tuzla, Filozofski fakultet, str. 393-400.; koautor Jelena Ilić Plauc

2017. Early foreign language education in Bosnia and Herzegovina – a historical overview / Rano podučavanje stranog jezika u Bosni i Hercegovini, DHS – DRUŠTVENE I HUMANISTIČE STUDIJE Časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, Tuzla: Filozofski fakultet, str. 95-104.

 

   Mentorstva na završnom magistarskom radu:

 

1) Ana Jurić Katava: „Efikasnost nastavne metode usmenog ispravljanja (The Effectiveness of Oral Corrective Feedback)“, 22.09.2015. godine.

2) Jasmina Čorbić: „Odgojno-obrazovni aspekti faktora anksioznosti prilikom testiranja u nastavi engleskog jezika (Educational Aspects of Test Anxiety Factors in English Language Teaching)“, 23.09.2015. godine.

3) Suada Musić: „Efikasnost ciljno usmjerenog pristupa u procesu podučavanja na unaprjeđenje govornih vještina kod učenika osnovne škole (The Effectiveness of Task Based Instruction on the Improvement of Primary School Learners' Speaking Skills)“, 30.06.2016. godine.