Dr. sc. Selma Porobić

    Selma Porobić rođena je 17. septembra 1975. godine u Sarajevu. U Tuzli je završila opću osnovnu i nižu muzičku školu (odsjek klavir) 1989. godine, a srednju muzičku školu završava 1994. na dva smjera u Srednjoj muzičkoj školi Tuzla i to: Instrumentalni odsjek – klavir i Teoretsko-pedagoški odsjek. Muzičku akademiju u Sarajevu završila je 2000. i stekla zvanje profesor teoretsko-muzičkih predmeta a diplomirala je iz predmeta metodika nastave muzičke kulture. Magistarski rad Pedagoška funkcija nastavnika kao faktor razvoja moralnih osobina učenika u nastavi muzičke kulture uspješno brani 2007. godine i stiče pravo na naučno zvanje magistar humanističkih nauka iz oblasti pedagogije. Na Filozofskom fakultetu u Banja Luci odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Motivacija i kreativnost učenika osnovne škole u nastavi muzičke kulture uspješno je odbranila 2011. godine, te time stekla zvanje doktora pedagoških nauka. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli kao vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti Pedagogija. Trenutno je vršilac dužnosti prodekana za nastavu i studentska pitanja. Sedam godina je bila voditelj Odsjeka za razrednu nastavu. Predaje na predmetima: Integrativna pedagogija, Interkulturalna pedagogija, Porodična pedagogija, Komparativna pedagogija, Pedagogija, Pedagogija slobodnog vremena, Nastavna komunikacija, Predškolska pedagogija, Pedagogija rada s roditeljima, Metodika nastave muzičke kulture I i II, Metodika muzičke kulture I i II (PO), te na master studiju: Interdisciplinarno obrazovanje nastavnika i Opća metodika vannastavnih aktivnosti i Opća metodika vannastavnih muzičkih aktivnosti i Domska pedagogija.

Od završene srednje škole Selma Porobić radila u Međunarodnoj humanitarnoj organizaciji “Terre des homes” U periodu angažmana, zajedno sa stručnim kolegama učestvovala je u osnivanju nevladine organizacije “Zemlja djece” Tuzla kao i izgradnji Tuzlanskog tinejdžerskog centra “Telex” i područnog odjeljenja, iste organizacije, “Pink” Banovići.

Expert je za strateški razvoj visokog obrazovanja u BiH (trener trenera) za standarde zanimanja i standarde kvalifikacije. Bila je kao član je Etičkog komiteta na Univerzitetu u Tuzli ispred Filozofskog fakulteta. Trenutno je u senatskom Odboru za kvalitet na Univerzitetu u Tuzli. Recenzent je na svim udžbenicima Muzičke kulture za osnovne škole po devetogodišnjem sistemu obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik je Upravnog odbora Međunarodne organizacije MIOS u Tuzli. Stalni je umjetnički saradnik za klavirski festival „Tatille“ i član organizacionog odbora Međunarodnog horskog šampionata 2017. „Lege Artis“ Tuzla. Stalni je koordinator i saradnik za muzičke i kulturne manifestacije u okviru rada Univerziteta i njegovog javnog djelovanja. Učesnik je na više znanstvenih simpozija i međunarodnih seminara u zemlji i inostranstvu. Selma Porobić do sada je uspješno okončala mentorisanje na 10 završnih magistarskih radnji na Filozofskom fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Još od diplomiranja posvećena je kulturnim vrijednostima i moralnim pitanjima vezanim za nastavu i učenje. Traži pokretače koji učenike, studente, odgajatelje motivišu i determinišu za kreativno djelovanje, interaktivno učenje, poučavanje i izražavanje, te značajnost korelacionog učenja u nastavi i cjeloživotnom obrazovanju.

Upućuje na kritiku tradicionalne škole, te ukazuje na njene nedostatke putem modela kreativnih radionica, muzičkih radionica, muzikoterapije i grupne integracije djece u svakodnevnoj nastavi s akcentom na futurologiju pedagogije.

 

Bibliografija

 

Knjige

 

2015. Motivacija i kreativnost u nastavi muzičke kulture, OFF-SET Tuzla

2012. Multikulturalnost u obrazovanju- kako raditi u raznolikim razredima, Koautorice: Amalija Krstanović i Zehra Delić, Pecs, 2012: ROBINCO Commercial Ltd., (na tri jezika: bosanski, engleski i mađarski),

 

Naučni i stručni radovi

 

Naučni radovi:

2005. Nastavna sredstva u nastavi muzičke kulture, Zbornik radova br. 6.,  Filozofski fakultetet u Tuzli

2006. Umjetnost i znanost u domenu razvoja indentiteta i disciplina art terapija muzikom i crtežom, Zbornik radova br.7.,  Filozofski fakultet u Tuzli, 2006;

 2007. Stavovi učenika srednje škole o primjeni oblika rada u nastavi, Koautori: Ruža Tomić, Ibrahim Osmić i Izudin Hasanović, Zbornik radova br.8. (svezak 1),  Filozofski fakultet u Tuzli

 2007. Procjena spremnosti nastavnog kadra i učenika gimnazija za promjenom odgojno-obrazovnih sadržaja i metoda u nastavi muzičke i likovne kuklture, Koautor: Maja Hrvanović, Zbornik radova br.8. (svezak 2),  Filozofski fakultet u Tuzli

 2007. Raširenost alkoholizma među studentima, Koautori: Suada Buljubašić i Ruža Tomić, Didaktički putokazi br.42., Pedagoški zavod Zenica

 2008. Uticaj socioekonomskog statusa roditelja na unapređenje muzičkog i likovnog odgoja djece, Znanstveni okrugli stol u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu

 2009. Uloga nastavnika muzičke i likovne kulture u unapređivanju moralnih osobina učenika osnovne škole, Koautor: Maja Hrvanović, X dani Mate Demarina, Međunarodni znanstveni skup u organizaciji Sveučilišta “Jurja Dobrile” u Puli – Odjel za obrazovanje učitelja i odgajatelja - Monografija, Medulin, Pula

 2009. Prisutnost konflikata među učenicima srednje škole i studentima, X dani Mate Demarina, Međunarodni znanstveni skup u organizaciji Sveučilišta “Jurja Dobrile” u Puli – Odjel za obrazovanje učitelja i odgajatelja - Monografija, Medulin, Pula

 2010. Motivacija studenata razredne nastave kroz nastavu muzičke kulture, Zbornik radova br. 10., Filozofski fakultet u Tuzli

 2012. Muzička skala kreativnosti (MASKA) po mjeri učenika, Časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja „Naša Škola“, Banja Luka, Broj 3-4: 75-99.

 2013. Uticaj likovne art terapije na jačanje pozitivnih emocija učenika višeg osnovnoškolskog uzrasta. Koautori: Emina Begović i Senad Mehmedinović, Šesti  međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banja Luka 5.- 8. 09. 2013. godine, Zbornik radova 1: 169-174.

2015. Uloga stvaralačkog učenja putem muzičkih radionica u svrhu otklanjanja traumatičnog iskustva nakon poplava i klizišta kod djece nižeg osnovnoškolskog uzrasta, koautor: Amra Bećirović, Zbornik radova sa II međunarodnog naučnog skupa Katastrofe, prevencija i saniranje posljedica, Brčko, 247-259

 2015. Emocionalno-estetička interkorelacija u nastavi glazbene i likovne kulture, Koautor: Maja Hrvanović, Časopis „Gradovrh“, Matica hrvatska, Tuzla: 213-223

2015. Interaktivne muzičke radionice u oticanju odgojnog djelovanja, Koautori: Muhamed Omerović i Emina Begović, Zbornik radova II međunarodnog naučnog skupa ERF pod nazivom Stanje, mogućnosti i perspektive Tuzla, 395-405

2015. Pedagoške metode razvoja pozitivnih navika ishrane djece školskog uzrasta, Koautori: Muhamed Omerović, Nedim Ćirić i Meliha Delić, zbornik radova sa 6. međunarodne znanstvene konferencije na temu „Prehrana, gibanje in zdravlje“ 6; Rakičan: 58-68

 2015. Moralna samosvijest u nastavi muzičke kulture, koautor: Emina Begić, Naučni skup Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, u organizaciji Muzikološkog društva Federacije BiH i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu - Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 2016. Model for Defining Minimal Elements for Qualification Standards in Teacher Education, koautori: Alma Dizdarević, Haris Muhić, Mile Dželalija, Edina Špago Ćumurija, Marijana Sivrić, Samra Međedović, Draženko Jorgić, Vanes Mešić, Svetlana Mitić, Nevzet Veladžić, Zbornik radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue, Slavonski brod, decembar 2014., CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske I sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 131224079: 257-26

 

Stručni radovi objavljeni u međunarodnim zbornicima:

 

2015. Pedagoški aspekti pravilne prehrane i zdravih stilova života u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, koautori Nedim Ćirić i Muhamed Omerović, Zbornik sažetaka i radova sa osmog međunarodnog simpozija HRANOM DO ZDRAVLJA, Tuzla, oktobar 2015.godine 

 2015. Značaj igre u razvoju djeteta predškolske dobi, koautor: Muhamed Omerović, Zbornik radova sa Međunarodnog simpozija pod nazivom: "Dijete, igra, stvaralaštvo" u organizaciji Filozofskog fakulteta u Splitu, Odsjek za rani i predškolski odgoj, septembar 2015.godine.

 

Stručni radovi objavljeni u domaćim časopisima:

 

2006. Prikaz knjige: Tomić, R., Šehović, M., Hatibušić, Ć., Prisutnost zlostavljanja među djecom i mladima, Didaktički putokazi br. 41., Pedagoški zavod Zenica

 

Stručni radovi objavljeni u domaćim zbornicima:

 

2015. Razvoj ekološke svijesti i ekološke pismenosti kao uvjet za očuvanje i unaprjeđenje kvaliteta okoliša, Koautori: Edin Glogić i Muhamed Omerović, prvi međunarodni simpozij “Srebrenica 2015”, pod nazivom “Kooperativna i društveno-ekološka filozofija od 1980. godine do danas”, u organizaciji Agencije za poslovno savjetovanje i zapošljavanje “Harex”