Dr. sc. Selma Veseljević Jerković

Selma Veseljević Jerković rođena je 23. avgusta 1982. godine u Bijeljini, gdje je živjela do kraja 1994. godine. Nakon završene osnovne i srednje škole u Tuzli, 2001. godine upisala je studij Engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Poslije završenog dodiplomskog studija pohađala je Poslijediplomski sveučilišni studij „Književnost i kulturni identitet“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na istom fakultetu 2012. godine odbranila je doktorsku disertaciju na temu (Post)feminizam i fenomen chick-lita u anglo-američkoj književnosti i stekla zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane teorije i povijesti književnosti.

Brojni radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim zbornicima svjedoče o interesima docentice, a koji uključuju savremene književne tokove, popularnu kulturu, chick-lit, književnost za mlade, te (post)feminističku teoriju. Također je sudjelovala i izlagala na brojnim konferencijama i okruglim stolovima u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Surađivala je u radu osiječkog časopisa za književnost i kulturu Književna revija, a koji je poticao regionalno književno i znanstveno stvaralaštvo, te je recenzirala brojne priloge za različite naučne časopise. Kao stipendistica British Councila, 2008. godine je u okviru programa Library Grant boravila na univerzitetu De Montford u Leicesteru, Velika Britanija. Članica je Društva anglista u Bosni i Hercegovini.

Od septembra 2006. godine asistentica je na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli gdje izvodi nastavu na kolegijima iz uže naučne oblasti „Engleska i američka književnost“ na prvom i drugom ciklusu studija. U zvanje docentice za tu užu načnu oblast izabrana je početkom 2015. godine, a od oktobra 2015. godine voditeljica je studijskog odsjeka Engleski jezik i književnost.

 

Knjige:

2016. The Boundaries of Dystopian Literature: The Genre in Context. (Koautor Demir Alihodžić). Tuzla: OFF-SET.

 

Radovi

2008. Književni žanrovi Canterburyjskih priča, Časopis „Gradovrh“godište V, broj 5, Matica Hrvatska-Tuzla, Tuzla, 158-176.

2009. Female Body and Gender-Based Violence in The Handmaid's Tale, Časopis „Gradovrh“ godište VI, broj 6, Matica Hrvatska-Tuzla, Tuzla, 82-99.

2010. Odnos između književnosti i stvarnosti na primjeru Judite Marka Marulića, Časopis „Gradovrh“ godište VII, broj 7, Matica Hrvatska-Tuzla, Tuzla, 125-136. ISSN 1840-0477

2010. Kršćanski socijalizam Ivana Mesnera u Zločinstvu i Otvorenom pismu poklonicima boga „Procenta“ i ostalima, Ileš, T. (ur.). Zbornik o Ivanu Mesneru DUH IZGUBLJENOG VREMENA (Radovi s kolegija, Požega 2009.), Društvo hrvatskih književnika Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, Osijek/Požega, 159-172.

2011. Body Image and Postfeminism: Westernised Ideal of Beauty in Good in Bed and Jemima J. Spremić, M., Đorić-Francuski, B. (ur.). Zbornik „English language and Literature Studies: Image, Identity, Reality – ELLSIIR“vol. II, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 219-228.

2012. Kršćanski socijalizam Ivana Mesnera u Zločinstvu i Otvorenom pismu poklonicima boga „Procenta“ i ostalima. Ileš, T. (ur.). Zbornik „Dani Dobriše Cesarića I. – X.: Izbor tekstova sa znanstvenih kolegija održanih na Danima Dobriše Cesarića od 2003. do 2011. godine“,Grad Požega i Društvo hrvatskih književnika Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, Osijek/Požega, 75-82.

2012. Tko ovo čita? Identitet čitatelja i chick-lit. Časopis „Gradovrh“ godište IX, broj 9, Matica Hrvatska-Tuzla, Tuzla, 43-58.

2012. „Ti si superžena“: Nova ženstvenost u popularnoj kulturi. Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture broj 16/2012, Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija, 117-139.

2014. „Because I deserve it!“ Fashion and Beauty Industries in the Service of Patriarchy: The Tale of Chick-Lit. Matek, Lj., Poljak Rehlicki, J., (ur.). Facing the Crises: Anglophone Literature in the Postmodern World, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, 147-162.

2014. It’s Embarrassing”. Postomodern culture and the Identity of the Reader: The Tale of Chick-Lit. Paunović, Z., Daničić, M., Gledić, B., Matić, J., (ur.). International Conference “English Language and Literature Studies: Embracing Edges – ELLSEE Proceedings”, Faculty of Philology, University of Belgrade, Belgrade, 675-684.