Dr. sc. Tanja Pavlović

Tanja Pavlović rođena je 1977. godine u Tuzli. Diplomirala je u oktobru 2003. godine i stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. Na istom je fakultetu 2007. godine magistrirala i stekla zvanje magistra humanističkih nauka iz oblasti lingvistike. Doktorsku disertaciju je odbranila 26. maja 2012. godine na Sveučilištu u Mostaru i stekla zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistika. Zaposlena je na Odsjeku za engleski jezik i književnost matičnoga fakulteta kao asistentica (od 2004), viša asistentica (od 2008) i docentica (od 2012). Učestvovala je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, bila učesnik jednog naučno-istraživačkog projekta i objavila 18 izvornih naučnih radova. Članica je Društva anglista u Bosni i Hercegovini (DauBiH) i uredništva časopisa Ekonomska revija. Bavi se istraživanjima iz područja nauke o prevođenju, akademskog pisanja, te kontaktne i kontrastivne lingvistike.

Knjige: 

2016. Netspeak: Linguistic properties & aspects in the context of English as a global language(Koautor Sanel Hadžiahmetović Jurida). Tuzla: OFF-SET.

Poglavlja u knjigama:

2016. Keeping Economics Local in the Academic Mainstream: Competitive Journal Management Practices in Bosnia and Herzegovina. The Status of English in Bosnia and Herzegovina, Louisa Buckingham (ur.), (Koautor Louisa Buckingham). Bristol-Buffalo-Toronto: Multilingual Matters, 138-156.

 

Članci:

2006. Conversion of Phrasal Verbs into Nouns and Adjectives, (Koautor Jasmina Pelidija). Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, br. 7, Tuzla, 192-201.

2006. Engleske posuđenice u dnevnim novinama i časopisima u BiH, (Koautor Jasmina Pelidija). Granić, J. (ur.) Jezik i mediji: jedan jezik: više svjetova.Zagreb-Split: HDPL, 553-561.

2007. French Loanwords in the English Language. Zbornik radova Filozofskog  fakulteta u Tuzli, br. 8  (svezak 2), Tuzla, 85-96.

2007. Is Bosnian Becoming English in Computer Technology?, (Koautor Jasmina Pelidija). New Perspectives: Essays on Language, Literature and Methodology, Nikšić, Crna Gora, 45-56.

2008. Adaptation of English Loan Words in Bosnian on a Phonological Level. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, br. 9, Tuzla, 125-134.

2008. Some Common Mistakes in Translation, (Koautori Sanel Hadžiahmetović Jurida i Jahić Alma). Gradovrh,  Matica Hrvatska – Tuzla, 103-112.

2008. Coldness of Fear. Rasulić, K. i Trbojević, I. (ur.)  ELLSSAC Proceedings, Vol. I, Beograd: Filološki fakultet, 363-371.

2009. Jezik SMS-poruka. Brdar, M., Omazić, M., Belaj, B. i Kuna, B. (ur.) Zbornik Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) Lingvistika javne komunikacije, Zagreb-Osijek, 243-252.

2011. The Prefix Dis- in English and Bosnian, (Koautor Jasmina Hanić). Tomović, N. i Vujić, J. (ur.) ELLSIIR Proceedings, Vol. I, Beograd: Filološki fakultet, 143-154.

2012. Error Analysis in Translation Studies, (Koautori Sanel Hadžiahmetović Jurida i Jahić Alma). Refik Bulić (ur.) Bosanski jezik Časopis za kulturu bosanskoga književnog  jezika, br. 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, 93-108.

2013. The Role of TAP in Translation Process Research, (Koautori Sanel Hadžiahmetović Jurida i Jahić Alma). Refik Bulić (ur.) Bosanski jezik Časopis za kulturu bosanskoga književnog  jezika br. 10. Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, 47-62.

2013. Exploring Directionality in Translation Studies. ExELL Journal (Explorations in English Language and Linguistics). Vol. 1.2. 149-165, dostupno na http://www.exell.ff.untz.ba/?p=145

2013. The role of collaborative translation protocols (CTPs) in translation studies. Jezikoslovlje 14.2-3: 553-567.

2015. Uloga kognitivne lingvistike u prevođenju metafora: emocija sreće, (Koautor Jasmina Hanić). Refik Bulić (ed.) Bosanski jezik Časopis za kulturu bosanskoga književnog  jezika no. 12. Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, pp. 39-48.

2016. Netspeak: Linguistic Properties and Aspects of Online Communication in Postponed Time, (Koautori Sanel Hadžiahmetović Jurida, Mirza Džanić, Alma Jahić, Jasmina Hanić). Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL), Sarajevo, IBU, Vol.3 No.1, 189-203.

2016. Community Interpreting in the Context of Bosnia and Herzegovina, (Koautor Sanel Hadžiahmetović Jurida), International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication 5, TEI of Epirus, Special Issue, Greece, 78-83.

2016. Translation Curriculum Development at a Modern Language Faculty in Bosnia and Herzegovina: A Case of the University of Tuzla, (Koautor Sanel Hadžiahmetović Jurida), Current Trends in Translation Teaching and Learning E, 3, University of Helsinki, 69–86.