MA Anela Mulahmetović Ibrišimović

   Anela Mulahmetović Ibrišimović je rođena 1990. godine u Tuzli. Osnovnu školu završila je u Srebreniku, a srednju školu u Tuzli. Dalje obrazovanje je nastavila na Filozofskom fakultetu u Tuzli, na Odsjeku za engleski jezik i književnost, a za uspjeh u toku studija je nagrađena dvjema Srebrenim plaketama, kao i Zlatnom plaketom. Magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Tuzli pod mentorstvom prof. dr. Adise Imamović na temu  Metonimijske upotrebe dijelova tijela u engleskom i bosanskom jeziku (Metonymic uses of body parts in English and Bosnian)

U periodu 2011-2014. godine, radila je kao nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi, te kao vanjski saradnik na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Od 2014. godine radi kao asistent za užu naučnu oblast “Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu u Tuzli. U saradničko zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast “Savremeni engleski jezik“ izabrana je 2016. godine

Izabrana bibliografija:

2015.  Some conceptual and grammatical properties of body part metonymies in English and Bosnian. (Koautor Adisa Imamović).  ExELL Journal (Explorations in English Language and Linguistics). Vol. 3.1. 26-39. dostupno na http://www.exell.ff.untz.ba/?p=1367