dr.sc. Merima Grabčanović

Merima Grabčanović (rođ. Bešić) rođena je u Tuzli 15.10.1985. godine. Prvi ciklus studija na Odsjeku za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli upisala je 2004. godine, a isti je okončala 2008. godine, te stekla zvanje profesora turskog jezika i književnosti. Tokom studija dva puta je boravila u Republici Turskoj radi usavršavanja jezika (juli 2005. godine - Sakarya Univerzitet u Turskoj  i august 2006. godine TOBB Univerzitet Ankara-Turska). Dobitnica je dvije Srebrne plakete za postignuti uspjeh tokom studija.

U akademskoj 2010/2011. upisuje se na II ciklus studija - studijska grupa Turski jezik i književnost na Odsjeku za orijentalnu filologiju Univerziteta u Sarajevu, a 2013. godine odbranila je magistarski rad i stekla zvanje magistra turskog jezika i književnosti.

Doktorsku tezu odbranila 2022. godine na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Sarajevu, te stekla zvanje doktora lingvističkih nauka/znanosti, smjer: Turski jezik.

Za asistenta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek Turski jezik i književnost, uža naučna oblast Turski jezik, izabrana je 2010. godine. Za višeg asistenta  na užoj naučnoj oblasti Turski jezik, Odsjeka za Turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli izabrana je 18.03.2014. godine. U zvanje docenta izabrana je 2023. godine.

Uzela je učešće na brojnim međunarodnim simpozijima i kongresima, te objavila nekoliko stručnih i naučnih radova u priznatim domaćim i stranim publikacijama i zbornicima iz naučne oblasti „Turski jezik“. 

Google Scholar profil