MA Merima Grabčanović

 Merima Grabčanović (rođ. Bešić) rođena je u Tuzli 1985. godine. Osnovnu školu završila je u Banovićima. Srednju Saobraćajnu školu završila je u Tuzli 2004. godine.

Studij Turskog jezika i književnosti upisuje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Nakon završene prve godine pohađa “Yaz okulu” u Turskoj na Sakarya Univrezitetu. 2006. godine  pohađa “Türkoloji Yaz Stajı Programı” na TOBB Univerzitetu u Ankari.

Diplomirala je 2008. godine te stekla zvanje profesora turskog jezika i književnosti. Dobitnik je dvije Srebrne plakete, koje su joj dodijeljene zahvaljujući dobrim rezultatima postignutim tokom studija. Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli 2010. godine izabrana je u saradničko zvanje asistenta za užu naučnu oblast „Turski jezik“, gdje je i trenutno angažovana  kao viši asistent.

U akademskoj 2010/2011. godini upisuje se na II ciklus studija na Odsjeku za Orijentalnu filologiju smjer Turski jezik i kniževnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Uspješno je okončala II ciklus stuidija i odbranila magistarski rad pod nazivom Komplimenti u turskim dramama kod mentorice prof. dr. Sabine Bakšić.

U akademskoj 2014/15.godini upisala je Doktorski studij lingvisitke na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Prijavila je temu doktorske disertacije pod naslovom Komisivi u turskim predizbornim kampanjama kod  mentorice prof. dr. Sabine Bakšić

 

Objavljeni radovi

2010. Bosna-Hersek’te etno kültürel ayrışma ve bir ötekileştirme sembolü olarak ölüm ilanları üzerine tespit ve değerlendirmeler, Međunarodni naučni simpozij „Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas“, Tuzla, 2010.

2013. Komplimenti u turskim dramama, Zbornik radova Međunarodnog simpozija turskog jezika i književnosti, UTEK

2014. Veznici u turskom i bosanskom jeziku i njihova uloga, Zbornik radova Međunarodnog simpozija turskog jezika i književnosti UTEK