Mr. sc. Aid Bulić

Aid Bulić je rođen 1982. u Tuzli. Osnovnu školu i srednju Učiteljsku školu je završio u Tuzli, kao i dodiplomski studij na odsjeku Pedagogija-psihologija na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Radio je kao pedagog u osnovnoj školi, te kao profesor pedagogije, didaktike i psihologije u Gimnaziji „Ismet Mujezinović“ u Tuzli.  2007. izabran je u zvanje asistenta na Filozofskom fakultetu u Tuzli, na užu naučnu oblast „Primjenjene naučne pedagoške discipline“. Postdiplomski studij iz oblasti Pedagogije završio je 2012. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, čime je stekao zvanje magistra pedagoških nauka/znanosti, braneći magistarsku radnju pod nazivom Reforma obrazovanja i promjena školskog ponašanja: Stilovi rješavanja konflikata kao rezultat učenja po modelu. 2013. je izabran u zvanje višeg asistenta na Filozofskom fakultetu u Tuzli, na užu naučnu oblast „Primjenjene naučne pedagoške discipline“ gdje trenutno asistira na različitim nastavnim predmetima dodiplomskog i postdiplomskog studija. Autor je nekoliko stručnih i naučnih radova objavljenih u stručnim i naučnim časopisima, kao i naučno-stručnim konferencijama.

 

 

Bibliografija:

 

2016. The manifestation of prosocial and aggressive behavior of preschool children depending on sex and age. Koautor G. Pinkas, Human, 6/2, 36-45.

2016. Komparacija učeničkih, nastavničkih i roditeljskih stilova rješavanja konflikata iz različitih školskih sredina. U: Tematski zbornik  sa međunarodne naučno-stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ (str.389-399). Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih.

2015. Povezanost učeničkih stilova rješavanja konflikata sa stilovima rješavanja konflikata njihovih nastavnika i roditelja. Naša škola, Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja br.70/240, str. 21-38.

2011. Uloga roditelja pri rješavanju interpersonalnih konflikata kod djece. U: Zbornik radova Filozofskog fakulteta br. 11, str. 215-226.

2010. Konstruktivno rješavanje konflikata kao faktor kvalitetnih odnosa u školi. U: Tematski zbornik  sa međunarodne naučno-stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ (str. 95-103). Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih.

2010. Značaj problemske nastave u realizaciji obrazovnih ciljeva u našim školskim kurikulumima. Naša škola, Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja br. 54/224, str. 3-11.