Mr. sc. Melinda Botalić

Melinda Botalić rođena je u Doboju 9. 2. 1981. godine. Osnovnu, kao i Medicinsku tehničku školu, završila je u Gračanici. Nakon završene srednje škole, 1999. godine, odlazi u Tursku kao stipendista Vlade Republike Turske gdje uspješno pohađa pripremnu nastavu iz turskoga jezika na Gazi univerzitetu u Ankari, a pored toga i pripremnu nastavu iz engleskoga jezika na Istanbulskom univerzitetu. Poslije toga vraća se u Bosnu i Hercegovinu, te upisuje studij Turskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli gdje je i diplomirala 2006. godine. Dobitnik je četiri Srebrene i jedne Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli, koje su joj dodijeljene zahvaljujući natprosječnim rezultatima postignutim u toku studija. Njen diplomski rad bio je iz Turske književnosti pod nazivom Pripovjedački opus RasimaÖzdenörena. U akademskoj 2009/2010. godini upisala je II ciklus studija na Odsjeku za orijentalnu filologiju smjer Turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu. Nakon odslušanih predavanja, uspješno je odbranila završni magistarski rad pod naslovom Pokret  „Prvi novi“ u turskoj poeziji 20. stoljeća: Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu i Melih Cevdet Anday, te je stekla zvanje magistar turskog jezika i književnosti. Trenutno piše doktorsku tezu koja nosi naziv Feminističko/rodno čitanje pripovjedačkih opusa Erendiz Atasü i Füruzan.

Melinda Botalić radila je kao demonstrator na Odsjeku za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u periodu od februara do jula 2006. godine.  Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli 1. 10. 2008. godine izabrana je u zvanje asistenta  na Katedri za književnost gdje je do 1. 4. 2009. godine bila angažirana kao spoljni saradnik. Trenutno je zaposlena na Odsjeku za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gdje je 10. 7. 2013. godine izabrana  u zvanje višeg asistenta za UNO Turska književnost.

Uzela je učešće na brojnim međunarodnim simpozijima i kongresima, te objavila nekoliko stručnih i naučnih radova u priznatim domaćim i stranim publikacijama i zbornicima iz naučne oblasti Turska književnost.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIJA:

 

2011. BOSNIAK CULTURAL HERITAGE:  CULTURAL CHARACTERISTICS OF TRADITIONAL KNOCKERS AND GATES, Human, Volume 1 Issue 2, Tuzla

2012. AN INTERVIEW ABOUT SADDLE-MAKING, ONE OF THE TRADITIONAL HANDICRAFTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, Human, Volume 2  Issue 2,  Tuzla

2013. TEME U POEZIJI POKRETA PRVI NOVI , Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, UTEK’13, Bildırı Kitabı 1, Sarajevo

2014. NOVA TURSKA KNJIŽEVNOST U KNJIŽEVNOKRITIČKIM OSVRTIMA MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, UTEK’14, Sarajevo

2014. KOMUNIKACIJA IZMEĐU POSLOVICA NA BOSANSKOM I TURSKOM JEZIKU, DRUŠTVENO-KULTURNO-KNJIŽEVNI PRISTUP, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, UTEK’14, Sarajevo

2014. ODRAZ DRUŠTVENOG I KULTURNOG ŽIVOTA OSMANLIJA U PRAZNIČNIM KASIDAMA, POF, 63/2013, Sarajevo

2014. Slika žene u zbirci pripovjedaka Erendiz Atasü Postoje i žene”, PISMO, Časopis za jezik i književnost, Godište 12, Sarajevo

2015. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Acıbadem’deki Köşk Hikayesinde Bireysel Kimlik Oluşumu’,  II. Uluslararası Türk Kültütü Araştırmaları Sempozyumu (TÜKAS 2015), Saraybosna

2015. Füruzan’ın Parasız Yatılı ve Erendiz Atasü’nün Kadınlar da Vardır Hikayelerinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi’, (II. Uluslararası Türk Kültütü Araştırmaları Sempozyumu (TÜKAS 2015), Saraybosna