Mr. sc. Mersiha Imamović

    Mersiha Imamović je rođena 21. oktobra 1983. godine u Tuzli. Osnovnu školu je završila u Kalesiji, a srednju školu - Gimnaziju „Ismet Mujezinović“ u Tuzli. Diplomu profesora historije stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Prvo radno iskustvo, u vidu volonterskog-pripravničkog rada na mjestu profesora historije, ostvarila u Srednjoškolskom centru u Kalesiji. Stručni ispit za samostalan rad u obrazovanju, na poslovima profesora historije, položila je 2012. godine.

Aprila 2011. godine kandidatkinja je izabrana za asistenta na užoj naučnoj oblasti „Stari vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, čiji je i uposlenik od novembra 2014. godine. U zvanju asistenta provela je četiri godine. U zvanje višeg asistenta izabrana je u aprilu 2015. godine, na užoj naučnoj oblasti „Stari vijek“. Od momenta izbora u zvanje asistenta izvodila je vježbe na svim predmetima na prvom ciklusu obrazovanja iz uže naučne oblasti „Stari vijek“. Kao viši asistent također je izvodila vježbe i na prvom i na drugom ciklusu obrazovanja iz uže naučne oblasti "Stari vijek".

Drugi ciklus studija - studijski program Stari i srednji vijek uspješno je završila 2013. godine odbranom završnog/magistarskog rada Privredni procvat na bosanskohercegovačkim prostorima u poznoj fazi rimskog principata i stekla zvanje magistar historije, uža naučna oblast „Stari vijek“.

Akademske 2012/13. godine upisala je III ciklus - doktorski studij, studijski program „Prostor današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme rimske uprave“. Od oktobra 2012. do oktobra 2014. godine bila je angažovana na Tempusovom projektu BIHERIT gdje je učestvovala u arheološkoj školi, radionicama iz područja kulture i kulturne baštine i konferenciji pod nazivom ”Reforma nastavnog plana i programa nauka o baštini u Bosni i Hercegovini“ (BIHERIT). U novembru 2014. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu učestvovala je na Okruglom stolu ¸¸Godine razvoja i integracije – 2000 godina namjesništva Publija Kornelija Dollabele u provinciji Dalmaciji“. Decembra 2014. na Filozofskom fakultetu u Tuzli učestvovala je na naučnom skupu na temu ¸¸Bosna i Hercegovina u jugoslavenskim državnim okvirima od 1918. do 1992. godine”. Novembra 2015. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli učestvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom „Odnosi Bosne i Hercegovine sa susjedima kroz historiju“. Oktobra 2016. učestvovala je na naučnom skupu u Sarajevu pod naslovom „Cilj i posljedice rimskog osvajanja područja današnje Bosne“ u organizaciji Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i udruženja Bathinvs.

 

 

Bibliografija:

 

2011. Promjena društvene strukture stanovništva na bosanskohercegovačkim prostorima u poznoj fazi Rimskog carstva, koautor: Bego Omerčević. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 11. Tuzla, 245-260.

2013. Rudarstvo na tlu današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme dominata, Baština sjeveroistočne Bosne, br. 5.  Tuzla, 39-50.

2014. Rimske ciglane u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova Tempus projekta BIHERIT, Univerza v Ljubljani, Filozofski fakultet, Ljubljana, 159-164.

2014. Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije izdavanja Milanskog edikta. Zbornik radova, Sarajevo: Filozofski fakultet (elektronsko izdanje, ISBN 978-9958-625-41-1.) Gračanički glasnik, br. 37.  Gračanica, 261-262.

2015. Najstariji korijeni građanskog društva na tlu današnje Bosne i Hercegovine, koautor: Bego Omerčević, Historijska misao, br. 1., Tuzla, 11-25.

2016. Rezultati i posljedice barbarskih osvajanja bosanskohercegovačkih prostora, koautor: Bego Omečević, Historijska misao, br. 2., Tuzla, 11-31.

2016. Provala Gota u rimsku provinciju Dalmaciju i njihov utjecaj na društveno-političke, privredne i kulturne prilike, Historijska misao, br. 2., Tuzla, 33-67.

2016. Prikaz: Salmedin Mesihović – Amra Šačić, "Historija Ilira", (Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2015.) Historijska misao 2, Tuzla, 263-270.