Raspored nastave i ispita


Raspored nastave

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2022/2023. godine možete preuzeti OVDJE.                                                         

Raspored ispitnih termina

Raspored ispitnih termina za akademsku 2021/2022. godine za prvi ciklus studija možete preuzeti OVDJE.                                           
Raspored ispitnih termina za akademsku 2021/2022. godine za drugi ciklus studija možete preuzeti OVDJE.             
Raspored ispitnih termina za akademsku 2021/2022. godine za treći ciklus studija možete preuzeti OVDJE.Kontakt info

Adresa: Odsjek za žurnalistiku
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 252 187
Fax: + 387 35 306 332
email: zurnalistika@untz.ba
Facebook: www.facebook/zurnalistikaFFTuzla
Twitter: @zurnalistika_tuzla

Voditelj Odsjeka: dr. sc. Mirza Mehmedović, docent
email: mirza.mehmedovic@untz.ba
Sekretar Odsjeka: dr. sc. Šejn Husejnefendić, docent
email: sejn.husejnefendic@untz.ba

Pitajte nas