OBAVIJEST│Datum: 15/1/17 u 11:30│Autor: admin

DANI FILOZOFSKOG FAKULTETA: PRVA NAUČNA KONFERENCIJA

Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija SIP DHS 2017: poziv za učešćePozivamo sve zainteresirane da učestvuju na naučnoj konferenciji "Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija SIP DHS 2017" koja će se održati 7. aprila 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Konferencija ima za cilj prezentaciju dostignuća iz područja društvenih i humanističkih studija, međusobnu razmjenu znanja, iskustava i ideja, intenziviranje saradnje između institucija i organizacija, te nalaženje zajedničkih rješenja za probleme sa kojima se susreće savremeno društvo. Program konferencije nudi mogućnost promocije, razmjene znanja, ideja i iskustava iz savremene problematike društvenih i humanističkih studija, diskusiju u vezi sa važnim pitanjima, kao i sticanje novih saznanja. Konferencija predstavlja priliku naučnicima i istraživačima da prezenutuju radove i rezultate svojih istraživanja.

Svi zainteresirani koji žele učestvovati u radu Konferencije trebaju popuniti i poslati PRIJAVNI OBRAZAC na email: sipdhs@untz.ba. Rok za prijavu je do 15.02.2017. godine.

Preuzmite:

TEMATSKE OBLASTI

Lingvistika i književnost, filozofija, sociologija, politologija, pedagogija i didaktika, psihologija, komunikologija i mediji, socijalni rad i socijalna politika, historija, kulturologija i druge discipline iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.

SLUŽBENI JEZICI SKUPA

Službeni jezici naučne konferencije su bosanski, hrvatski, srpski i engleski jezik.

ORGANIZATOR NAUČNE KONFERENCIJE

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

PROGRAMSKI ODBOR

Predsjednik: doc.dr. Asim Pandžić
Članovi: prof.dr. Refik Bulić, doc.dr. Alma Halidović, doc.dr. Elvis Vardo, prof.dr. Adnan Jahić, prof.dr. Bego Omerčević, prof.dr. Nihada Delibegović Džanić, prof.dr. Vedada Baraković, Amra Zulfić, predstvanik Unije studenata.

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsjednik: prof.dr. Mirsad Kunić
Članovi: prof.dr. Naser Prljača, doc.dr. Asim Pandžić, prof.dr. Selma Porobić, prof.dr. Sead Nazibegović, prof.dr. Najil Kurtić, prof.dr. Adib Đozić, prof. dr. Nijaz Karić, prof.dr. Izet Šabotić, doc.dr. Ivica Tokić, prof.dr. Maliha Hrustić, prof.dr. Vedad Spahić, doc.dr. Jelena Ilić Plauc, prof.dr. Jasmina Husanović-Pehar, prof.dr. Zlatan Delić, mr.sc. Malinda Botalić, Naida Ljuma, predstvanik Unije studenata.
Tehnički sekretar konferencije: Mr. Mersiha Imamović
Dizajn: Dr.sc. Maja Hrvanović, docent

OPĆA UPUTSTVA

1. Dostavljanje prijava sa apstraktom

 • Prijave sa apstraktom trebaju biti dostavljene Programskom odboru najkasnije do 15.2.2017. godine.
 • Obavještenja / potvrde o prihvaćanju apstrakata, zajedno sa pozivom za pripremu konačnog rada i prezentaciju na konferenciji bit će dostavljeni do 1.3.2017. godine.
 • Apstrakti se dostavljaju na email: sipdhs@untz.ba na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku,
 • U apstraktu navesti ime i prezime, zvanje, adresu (pošta, e-mail, telefon) autora, kako je navedeno u Prijavnom obrascu;
 • Apstrakt sadrži ne manje od 300 i ne više od 500 riječi,
 • Apstrakti se piše u Microsoft Word-u, veličina papira A4, uspravno, font 12, prored teksta 1, margine normalne (2,5 cm obostrano).

2. Instrukcije za izlaganje

 • Trajanje svake prezentacije bit će ograničeno maksimalno do 15 minuta, zavisno od broja prihvaćenih radova za izlaganje. 
 • Radovi koji se budu slali za objavljivanje treba da slijede „Uputstva za tehničku pripremu radova“

3. Publikacije

 • Zbornik konferencije će uključiti slijedeće publikacije:
 • Program konferencije,
 • Knjigu apstrakata svih prihvaćenih i prezentovanih radova (sa ISBN brojem). 
 • Nakon konferencije, u skladu sa datim uputstvima i uslovima, odabrani radovi će biti objavljeni u vanrednom i/ili redovnom broju časopisa Društvene i humanističke studije – DHS, izdavač: Filozofski fakultet u Tuzli.

4. Rokovi / važni datumi

 • Rok za podnošenje prijave sa apstraktom: 15.2.2017. godine
 • Obavještenje o prihvatanju odabranih apstrakata radovakoji će se prezentovati na konferenciji: 1.3.2017. godine
 • Datum održavanja konferencije: 7.4.2017. godine
 • Rok za dostavljanje radova, uključujući i radove koji nisu dostavljeni u apstraktima do 15.5.2017.godine
 • Obavještenje o prihvatanju rada za objavljivanje: 1.6.2017. godine (nakon izvještaja Programskog odbora Manifestacije Dani filozofskog fakulteta 2017 o učešću autora na konferenciji i odabiru recenziranih radova za objavu u časopisu “DHS”)

Radujemo se susretu!