Datum: 30/6/17│Autor: admin

Termini konsultacija za popravne ispitne rokove ak. 2016/17.

mr. Melinda Botalić, viša asistentica  

 • ponedjeljak 9.00-10.30
 • srijeda 9.00-10-30
 • petak 9.00-11.00

mr. Mirza Bašić, asistent

 • ponedjeljak 10.30-12.00
 • utorak 9.00-11.00
 • srijeda 9.00-10.30

mr. Maida Dautović, asistentica

 • ponedjeljak 12.00-13.30
 • utorak 10.00-12.00
 • četvrtak 9.00-10.30

mr.sc. Nadira Žunić, viša asistentica

 • utorak 10.00-12.00
 • srijeda 8.30-10.00
 • četvrtak 9.00-10.30

dr. Mehmet Vehbi Dervišoglu, lektor

 • utorak 10.00-12.00
 • srijeda 8.30-10.00
 • petak 9.00-10.30