OBAVIJEST│Datum: 4/4/17 u 10:00│Autor: Amela Delić

Dani Filozofskog fakulteta u Tuzli

Održan okrugli sto i prezentovani rezultati naučne studijeJučer su na Filozofskom fakultetu u Tuzli predstavljeni rezultati naučnoistraživačkog projekta „Doprinos dispozicijskih i okolinskih faktora na adaptaciju studenata uslovima obrazovanja u Bolonjskom procesu na Filozofskom fakultetu u Tuzli“ katedre za psihologiju. Održan je i okrugli sto na temu „Primjena kvalifikacionog okvira u Bosni i Hercegovini“ katedre za pedagogiju.

Organizatori ovih događaja bili su nastavnici Odsjeka za pedagogiju i psihologiju.

Naučnoistraživački projekat studentima su predstavili nastavnici prof.dr. Tamara Efendić Spahić i doc.dr. Elvis Vardo. Naglasili su da je ovo prva naučna studija u Bosni i Hercegovini koja govori o adaptaciji studenata na uslove studiranja prema Bolonjskom procesu. Cilj njihovog istraživanja je poboljšati uslove studiranja, ali i promocija Univerziteta u Tuzli kao važnog dijela globalne akademske zajednice. Nakon predstavljanja rezultata istraživanja, studenti su se uključili u diskusiju o istraživanju.Izlagači okruglog stola na temu „Primjena kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini“ bili su Haris Muhić iz Svjetskog univerzitetskog servisa Bosne i Hercegovine, dr.sc. Alma Dizdarević i dr.sc. Selma Porobić. Naglasili su značaj kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini i upoznavanje sa minimalnim standardima kvalifikacija za visoko obrazovanje, te provedbu istih radi osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja i upoznavanja sa matricom za izradu standarda kvalifikacija. Prisutne je pozdravila v.d dekanica prof.dr. Meliha Hrustić, a okruglom stolu prisustvovali su studenti i nastavnici Odsjeka pedagogije psihologije.