OBAVIJEST│Datum: 10/7/17│Autor: Sanel Hadžiahmetović Jurida

Uspješno spajanje naučnog istraživanja i nastavnog procesa

Filozofski fakultet dobio suvremenu laboratoriju za translatologiju

Laboratorija omogućava obrazovanje vrhunskih stručnjaka u oblasti jezične industrije, poboljšava kompetentnost i kompetitivnost zaposlenika u naučnoistraživačkom radu i olakšava uključivanje Fakulteta u evropske istraživačke projekteFilozofski fakultet Univerziteta u Tuzli prošle je sedmice uspješno priveo kraju realizaciju projekta “Opremanje i uređenje Laboratorije za translatologiju”. Nabavka opreme za potrebe uspostavljanja i opremanja laboratorije za translatologiju, koja se u osnovi sastoji od prevodilačke kabine i prateće opreme, bila je na listi prioriteta Filozofskog fakulteta, a nabavljena je u okviru Internog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2015.godini. Oprema koja je uspješno instalirana u prostorijama Filozofskog fakulteta koristit će se u naučno-istraživačke svrhe.

Odsjeci Filozofskog fakulteta za strane jezike, a posebno Odsjek za engleski jezik i književnost, ima pored nastave na I ciklusu studija, organiziranu nastavu na II ciklusu a od akademske 2013/14.godine nastavu na master studiju Prevođenje engleskog jezika. Bitno je napomenuti da su predmeti iz oblasti translatologije posebno zastupljeni na višim godinama I ciklusa studija u okviru predmeta Savremeni engleski jezik 5-8, Uvod u književno prevođenje, i Uvod u teoriju prevođenja 1 i 2.

Nabavkom opreme odgovorilo se na sve izraženije potrebe društva u Bosni i Hercegovini za stručnjacima u oblasti translatologije, stvoreni su uslovi za naučno-istraživački rad koji će omogućiti kontinuirano profesionalno obrazovanje i profiliranje stručnjaka koji će naći svoje mjesto u jezičnoj industriji, što je od posebnog značaja kako za njih same, tako i za sve nivoe institucija Bosne i Hercegovine, posebno u ovom kritički važnom trenutku procesa pridruživanja Europskoj uniji.

Upotreba instalirane prevodilačke kabine će sasvim izvjesno poboljšati našu kompetentnost i kompetitivnost u naučno-istraživačkom procesu i otvoriti mogućnost našim studentima da stiču znanja i razvijaju vještine i sposobnosti u okviru nastave na našem fakultetu i u svijetu jezične industrije.

U laboratoriji će se, osim nastavnog procesa na I i II ciklusu studija, izvoditi naučna istraživanja iz različitih oblasti jezične industrije (strani jezici) kao što su, prije svega, konsekutivno i simultano prevođenje, koja predstavljaju suštinu sticanja prakse i razvijanja teoretskih spoznaja o procesima prevođenja na strane jezike i sa stranih jezika na maternji jezik..

U prilog svemu ovome ide i činjenica da je Univerzitet u Tuzli, kao jedini univerzitet u BiH, od jula 2015.godine postao članom regionalne inicijative pod nazvom ELIA Exchange za regiju Zapadnog Balkana. ELIA – European Language Industry Association (Asocijacija evropske jezične industrije) – je razvila poseban program pod nazivom ELIA Exchange, čiji je cilj da osnaži kontakt i komunikaciju između akademskog i poslovnog svijeta. Cilj programa je jačanje saradnje između univerziteta i predstavnika jezične industrije (industrije pružatelja jezičnih usluga). Neke od prednosti i korisnih strana članstva i aktivnog sudjelovanja u projektu su organizacija stručne prakse za studente unutar regije i na europskom nivou (čiji je jedan dio već uspješno realiziran u augustu 2015.godine), mogućnost gostujućih predavanja predstavnika industrije (pružatelja jezičnih usluga) na fakultetima, organizacija tematskih seminara i edukacija itd. Trenutno postoji funkcionalna baza podataka koju čine univerziteti, studenti i prevodilačke agencije, i dostupna je samo članovima tj. samo se članovi i njihovi studenti mogu registrirati i koristiti pogodnosti. Stoga je članstvo u Asocijaciji od izuzetne prednosti i važnosti.

U svrhu nastave i naučnih istraživanja u oblasti translatologije laboratoriju za translatologiju mogu koristiti studenti i nastavno osoblje odsjeka u čijim je nastavnim planovima i programima zastupljena oblast translatologije, kao i članovi nastavnog osoblja čiji se naučno-istraživači rad bavi ovim područjem, a koji do sada nisu bili u mogućnosti sprovoditi ga na svom matičnom univerzitetu.

Ovakva laboratorija za translatologiju omogućava kontinuirano usavršavanje zaposlenika Filozofskog fakulteta, osavremenjenje naučno-istraživačkog rada u brojnim poljima translatologije, te prepoznatljivost Fakulteta po naučno-istraživačkim kapacitetima, te samim tim i mogućnost uključivanja u evropske naučno-istraživačke projekte. 

Osim značaja za naučno-istraživački rad, laboratorija je i od izuzetne važnosti za unapređenje nastavnog procesa na  Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Nastavnicima se omogućava da u okviru svojih kolegija praktično studentima približe sve komponente prevodilačkog procesa i uslova rada, te ih tako pripreme za sve izazove u oblasti jezične industrije. Studentima se omogućava ostvarivanje interakcije sa istraživačima iz sličnih oblasti i na taj način usavršavanje njihovih  sposobnosti. Pored toga, studenti će imati priliku sticanja neposrednog praktičnog iskustva iz konsekutivnog, simultanog i konferencijskog prevođenja.

U konačnici, uspostavljanje i opremanje laboratorije za translatologiju na Filozofskom fakultetu predstavlja uspješno spajanje naučnog istraživanja i nastavnog procesa.