AKTUELNO│Datum: 16/7/19│Autor: admin

Psihološka praksa studenata Pedagogije-psihologije

Vrijedni studenti IV godine Pedagogije-psihologe svoje školovanje okončali su provedenom psihološkom praksom. Osim prakse u školskim ustanovama, u okviru kolegija Procjena u kliničkoj psihologiji i Osnove psihološkog savjetovanja sa predmetnim nastavnikom prof.dr. Ljubicom Tomić Selimović, obavili su psihološku praksu iz Kliničke psihologije u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Orašje, te u centru za terapiju i rehabilitaciju "Vive žene". U okviru provedene prakse studenti su imali priliku upoznati se sa poslovima psihološke procjene i tretmana. Zahvaljujemo se ustanovama na organizaciji, osobito kolegama dr.sc. Džananu Berberoviću i mr.sc. Amri Muradbegović na pruženoj pomoći i podršci, kao i koleginici dr.sc. Erni Emić koja je pomogla u realizaciji posjete. Studentima želimo mnogo uspjeha u daljnjem školovanju i karijeri.