OBAVIJEST│Datum: 12/2/18│Autor: admin

Najava predavanja dr. sc. Izet Šabotić

Značaj kulturne baštine u očuvanju identiteta države i naroda


Pozivamo Vas na predavanje pod nazivom "Značaj kulturne baštine u očuvanju identiteta države i naroda", koje će održati dr. sc. Izet Šabotić u srijedu, 14. marta 2018. godine, s početkom u 17 sati na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Predavanje se izvodi u okviru niza otvorenih predavanja za građanstvo pod nazivom "Srijeda na Filozofskom fakultetu".

O predavanju

Kulturni razvoj Bosne i Hercegovine seže od prahistorijskog vremena, i u kontinuitetu se gotovo identično odvija sve do danas, kao i na širem području jugoistočne Evrope. Kroz historijske periode Bosna i Hercegovina je svoj kulturno-historijski i umjetnički izraz razvila u širokom spektru, a kroz uticaj raznih kultura: ilirske, rimske, slavenske, bizantske, osmanske, austrougarske i dr. U takvoj kulturnoj heterogenosti, u Bosni i Hercegovini se razvila i domaća bosanskohercegovačka kulturna baština, koja ima oblike i osobenosti svog vlastitog stila i izražaja.

Kultura i kulturno-historijsko naslijeđe snažno oslikavaju državu Bosnu i Hercegovinu i njene narode, potvrđujući njenu hiljadugodišnju prošlost i postojanje. Kulturna baština Bosne i Hercegovine sa svim svojim vrijednostima i posebnostima, dio je ukupne svjetske kulturne baštine, ali i najbolja potvrda njenog identiteta i čuvar njenog integriteta.


Dr. sc. Izet Šabotić vanredni je profeor na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli.  Filozofski fakultet Odsjek za historiju završio na Univerzitetu u Tuzli. Magistirao je 2003. godine na Univerzitetu u Sarajevu, a doktorirao 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli na temu Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine. Radio je u više osnovnih i srednjih škola na području Bosne i Hercegovine u periodu od 1985. do 1994. godine. Od avgusta 1994. godine radi u JU Arhiv Tuzlanskog kantona, a od 2002. do 2014. godine obavljao dužnost direktora Arhiva Tuzlanskog kantona. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli angažovan je od akademske 1999/2000. do danas, kao asistent, viši asitent, a od 2008/09. kao predavač na Odsjeku za historiju na više predmeta u okviru naučne oblasti „Novi vijek”. Danas je uposlenik Filozofskog fakulteta u zvanju vanrednog profesora.

Učestvovao je kao predavač na brojnim međunarodnim naučnim i stručnim skupovima iz oblasti historije i arhivistike, kao i u pripremi i organizaciji brojnih skupova i manifestacija stručno-naučnog karaktera održanih u Bosni i Hercegovini. Bio je dugogodišnji Predsjednik Organizacionog odbora međunarodnog savjetovanja "Arhivska praksa". Glavni i odgovorni urednik je dva referentna časopisa: Arhivska praksa i Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hecegovine, te član redakcija nekoliko međunarodnih i domaćih časopisa i drugih publikacija. Član je više stručnih i naučnih komisija svih nivoa iz oblasti historije i arhivistike. Trenutno radi na realizaciji nekoliko međunarodnih naučnih projekta. Autor je i koautor sedam knjiga i pet udžbenika, te više od 220 naučnih i stručnih radova iz oblasti historije i arhivistike, objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Urednik i recezent je više od 70 knjiga iz oblasti historije i arhivistike. Aktivno je sudjelovao u realizaciji brojnih kulturnih, naučnih i stručnih sadržaja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Obavljao je brojne dužnosti u stručnim i naučnim asocijacijama na svim nivoima. Aktualni je predsjednik Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine. Za postignute rezultate u oblasti obrazovanja, nauke i kulture više puta je nagrađivan, kako od strane domaćih, tako i međunarodnih ustanova i institucija.