OBAVIJEST│Datum: 28/2/19│Autor: admin

Na Filozofskom fakultetu otvorena izložba i održana tribina povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

 
„Prostori današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme prethistorijskog i antičkog razdoblja“ naziv je izložbe koja je povodom Dana nezavisnosti naše domovine organizirana na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Izložbu je, u saradnji sa studentima i studenticama Odsjeka za historiju, pripremila docentica Mersiha Imamović.

Autorica izložbe istakla je da je ista posvećena Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine, "jer njena prošlost počinje u prethistorijskom razdoblju (prije sto hiljada godina), i nastavlja se u antičkom, odnosno rimskom (od I do VII st.), kada je na bosanskohercegovačkim prostorima u potpunosti zaživjela velika rimska civilizacija, o kojoj nam govore brojna svjedočanstva, a neka od njih su predstavljena ovom izložbom". 


Sastavni dio izložbe čini i nošnja u rimsko doba koju su dijelom predstavili studenti Odsjeka za historiju i time prisutne vratili u vrijeme od prije 2000 godina.

Pored autorice Imamović, u pripremi izložbe učestvovali su i studenti Odsjeka za historju: Amina Parlić, Sedin Bedak, Matej Divković, Amila Hasičević, Eldar Haračić i Šejla Džinić. Pomenuti studenti su zajedno sa kolegicama Nerminom Bikić, Merimom Ibrić, te kolegama, Ibrahimom Muharemovićem, Denisom Mamanovićem i Arminom Nuhanovićem, nosili rimske kostime. 


Isti dan je, povodom Dana nezavisnosti, na Filozofskom fakultetu održana i tribina, na kojoj je govorio asistent i student II ciklusa Odsjeka za historiju, Amir Krpić, te studenti I ciklusa istog studija, Varisa Junuzović i Suljo Arifović. Moderatorica tribine bila je studentica Azra Lejlić, a moderatorica izložbe mr.žurn. Amela Delić.Izložba i tribina nastavak su promotivnih aktivnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.