OBAVIJEST│Datum: 23/4/18│Autor: admin

NAJAVA DOGAĐAJA

JAVNO PREDAVANJE: «Medijsko izvještavanje o pravima radnika i sindikalnom djelovanju u BiH»


Radnički Univerzitet u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Tuzli vas poziva na Javno predavanje na temu «Medijsko izvještavanje o pravima radnika i sindikalnom djelovanju u BiH», koji će se održati u petak 27.4.2018. godine u 12h u Amfiteatru 1 na Filozofskom fakultetu.

 
Javno predavanje će voditi vrsni BH novinar Erduan Katana, a prisutni će imati priliku saslušati predavanje i učestvovati u raspravi na ovu temu.

Monitorinzi medijskog izvještavanja  o pravima radnika i sindikalnom djelovanju u BiH ukazuje na nedostatak dosljednosti u bavljenju ovom problematikom.

Radnici u žižu interesovanja dolaze , gotovo u pravilu samo u situacijama kada su prinuđeni da štrajkovima ili protestima nastoje ostvariti elementarana, na zakonu zasnovana, prava na platu, redovno plaćanje doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje i ostalih naknada po osnovu rada koje proizilaze iz opšteg ili posebnih kolektivnih ugovora.

Ostale oblasti, prevashodno one koje se odnose na radno- pravno zakonodavstvo, uglavnom se svode na šture informacije vezane za parlamentarnu proceduru u kojoj se najviše čuje glas politike, poslodavaca ili tek najvećih sindikata, koji sve češće ne staju uz radnike već nastoje ići na ruku vlasti ili posladavcima. 

Zbog navedenog potreban je potpuno drugačiji način pristupa medijskom izvještavanju o radnicima i njihovim pravima koji znači kontinuirano praćenje stanja u oblasti rada i zakona koji ga regulišu ili osnivanje specijalizovanih medija koji bi se bavili ovom problematikom.

Erduan Katana novinarstvom se bavi od 1996. godine. U periodu od 1997. do 2000. godine radio za više bosanskohercegovačkih i inostranih medija: Media plan u Sarajevu, magazin "Reporter" u Banja Luci, BH Radio Sarajevo, Radio FERN u u Sarajevu, Novinska agencija AIM press (Alternativna informativna mreža) u Parizu (Francuska); IWPR (Institute for War and Peace Reporting) u Londonu (Velika Britanija), SBS Australija, Bosanski radio program. Od 2000. godine radi u dopisnišvu Radija Slobodna Evropa u Banjaluci.

Radnički Univerzitet je građanska inicijativa Udruženja građana Front Slobode, koja osigurava aktivno učestvovanje građana u ekonomskom i političkom životu BIH sa akcentom na pitanja javnog dobra.