OBAVIJEST│Datum: 7/5/18│Autor: admin

 
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 8. i 9. maja održat će se Metodičko/Didaktički seminar u sklopu projekta TEACHER, a čiji je cilj inovacija i modernizacija prvog ciklusa akademskih studija u predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini kroz uvođenje kurikuluma zasnovanog na kompetencijama. 

Ovo je treći po redu Metodičko/Didaktički seminar koji se održava u okviru projektnih aktivnosti, a koordinatori ove aktivnosti su predstavnici Matej Bel Univerziteta iz Slovačke. Na seminaru će, uz učesnike sa Filozofskog fakulteta, sudjelovati i predstavnici svi partnerskih Univerziteta na projektu iz BiH.

Učesnici će po završetku seminara ovladati novim vještinama i kompetencijama koje su neophodne za dalji rad, kako u oblasti predškolskog odgoja tako i u okviru projekta.