OBAVIJEST│Datum: 14/5/18│Autor: admin

Najava predavanja dr. sc. Melinde Botalić

Historičnost „histeričnih čudovišta“ u pripovijetkama turske spisateljice Erendiz Atasü – slika žena koje su odbile poslušnost patrijarhalnoj matrici


Pozivamo Vas na predavanje pod nazivom "Historičnost „histeričnih čudovišta“ u pripovijetkama turske spisateljice Erendiz Atasü – slika žena koje su odbile poslušnost patrijarhalnoj matrici", koje će održati dr. sc. Melinda Botalić u srijedu, 16. maja 2018. godine, s početkom u 17 sati na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Predavanje se izvodi u okviru niza otvorenih predavanja za građanstvo pod nazivom "Srijeda na Filozofskom fakultetu".

O predavanju

Žene u pripovijetkama turske spisateljice Erendiz Atasü odbijaju živjeti u potlačenom položaju i bore se za svoje ravnopravnije uloge opirući se normama.  Ona predstavlja slike žena koje su odbile poslušnost vladajućoj hegemoniji i determinističkom obrascu što ih je automatski stavilo prostor graničnoga i grešnoga. Patrijarhalni diskurs prestravljen mogućnošću emancipacije drugoga, i mogućim gubitkom moći, takve žene najčešće definira  kao neuračunljive i zazorne, jer „ludilo“ i „histerija“ koji im se pripisuju zapravo predstavljaju kaznu za govor. Komplementarnost priča o sudbini madam Butterfly, Camille Claudel, Krezove ljubavnice, Posejdonove Meduze, odnosno žena iz prošlosti, žena iz sadašnjosti, ali i žena iz budućnosti upućuje na univerzalnost ženske patnje. Njihov tragičan kraj poruka je svim onim ženama koje se odbiju ukalupiti u rigidne patrijarhalne norme, što je za autoricu Atasü bilo pitanje o kojem se nije smjelo šutjeti.

Dr. sc. Melinda Botalić docentica je na Odsjeku za turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Osnovnu, kao i Medicinsku tehničku školu, završila je u Gračanici. Nakon završene srednje škole, 1999. godine, odlazi u Tursku kao stipendista Vlade Republike Turske gdje uspješno pohađa pripremnu nastavu iz turskoga jezika na Gazi univerzitetu u Ankari, a pored toga i pripremnu nastavu iz engleskoga jezika na Istanbulskom univerzitetu. Poslije toga vraća se u Bosnu i Hercegovinu, te upisuje studij Turskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli gdje je i diplomirala 2006. godine. Dobitnik je četiri Srebrene i jedne Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli, koje su joj dodijeljene zahvaljujući natprosječnim rezultatima postignutim u toku studija. Njen diplomski rad bio je iz Turske književnosti pod nazivom Pripovjedački opus RasimaÖzdenörena. U akademskoj 2009/2010. godini upisala je II ciklus studija na Odsjeku za orijentalnu filologiju smjer Turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu. Nakon odslušanih predavanja, uspješno je odbranila završni magistarski rad pod naslovom Pokret  „Prvi novi“ u turskoj poeziji 20. stoljeća: Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu i Melih Cevdet Anday, te je stekla zvanje magistar turskog jezika i književnosti. Odbranila je doktorsku tezu Feminističko/rodno čitanje pripovjedačkih opusa Erendiz Atasü i Füruzan.

Melinda Botalić radila je kao demonstrator na Odsjeku za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u periodu od februara do jula 2006. godine.  Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli 1. 10. 2008. godine izabrana je u zvanje asistenta  na Katedri za književnost gdje je do 1. 4. 2009. godine bila angažirana kao spoljni saradnik. Trenutno je zaposlena na Odsjeku za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gdje je 10. 7. 2013. godine izabrana  u zvanje višeg asistenta za UNO Turska književnost.


Uzela je učešće na brojnim međunarodnim simpozijima i kongresima, te objavila nekoliko stručnih i naučnih radova u priznatim domaćim i stranim publikacijama i zbornicima iz naučne oblasti Turska književnost.