OBAVIJEST│Datum: 19/3/19│Autor: admin

Obilježen Međunarodni dan socijalnog rada

 Socijalni radnici širom svijeta danas obilježavaju Međunarodni dan socijalnog rada pod nazivom „Promocija važnosti ljudskih odnosa“.


U povodu međunarodnog dana socijalnog rada Odsjek za socijalni rad Univerziteta u Tuzli zajedno sa studentima socijalnog rada organizira okrugli sto na temu međuljudskih odnosa.


Potaknuti aktuelnom situacijom u društvu obiljžavanje Međunarodnog dana socijalnog rada vidimo kao priliku da se snažnije založimo za zaštitu svog profesionalnog digniteta. Upravo je profesija socijalnog rada usmjerena na čovjeka i njegove potrebe a socijalni radnici su ti koji djelu tamo gdje se odvija odnos između ljudi i zalažu se za promjene koje mogu povećati dobrobit svih i ukupan kvalitet života u nekom društvu promovirajući na taj način socijalnu pravdu kao temeljni princip socijalnog rada.


Svjesni svoje društvene uloge i profesionalne odgovornosti socijalni radnici se zalažu i očekuju nužne promjene koje će unaprijediti sistem socijalne i dječije zaštite i poboljšati položaj i zaštitu korisnika.
Da bi se to postiglo neophodno je hitno zapošljevanje novih stručnjaka socijalnih radnika kako u institucijama socijalne zaštite tako i u odgojno obrazovnim ustanovama (osovnim i srednjim školama), te obezbijeđenje prostornih i tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti socijalnog rada.