OBAVIJEST│Datum: 8/9/17│Autor: admin

OBJAVA za drugi upisni rok za upis studenata na drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2017/18. godini

Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 08. 09. 2017. god.


Filozofski fakultet u Tuzli obavještava sve zainteresirane kandidate da je u toku drugi upisni rok na studijske programe na II i III ciklusa studija.

Drugi upisni rok organizuje se za studijske programe na koje se u prvom upisnom roku nije prijavio odobreni broj kandidata utvrđen Konkursom za upis studenata na drugi i treći ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 16.06.2017. godine.

Podnošenje prijava i upis kandidata vrši se u rokovima kako slijedi:

- podnošenje prijava vršit će se do 25.09.2017. godine;
- privremena rang-lista kandidata objavi će se 26.09.2017. godine, a konačna 29.09.2017. godine;
- upis primljenih kandidata obavi će se od 29.09. do 02.10.2017. godine.

Slobodna mjesta: drugi ciklus studija

Naziv studijskog programa

Minimalan broj studenata

Maksimalan broj studenata

Zadovoljili uslov za upis na I roku prema privremenoj rang listi

Broj slobodnih mjesta za II rok

Bosanski jezik i književnost

-  Lingvistika bosanskog jezika

7

10

0

10

Bosanskohercegovačka književnost u književnohistorijskom kontekstu

7

10

3

7

Historija

- Historija Bosne i Hercegovine

7

10

 1

 9

Razredna nastava (u trajanju od dvije godine)

7

10

0

10

Engleski jezik i književnost

- Prevođenje engleskog jezika

7

25

 7

 18

- Metodika nastave engleskog jezika

7

25

2

23

Njemački jezik i književnost

- Njemačka književnost

 7

 

10

1

9

Žurnalistika

7

10

2

8

Socijalni rad

7

10

4

6

Filozofija

7

10

3

7

Sociologija

7

10

3

7

Pedagogija

7

10

1

9

Psihologija

7

10

2

8

UKUPNO

91

160

29

131

 

Slobodna mjesta: treći ciklus studija

Studijski program

Minimalno

 

Maksimalno

 Zadovoljili uslov za upis na I roku prema privremenoj rang listi*

Broj slobodnih mjesta za II rok

Komunikologija

3

7

1

6

Lingvistika

3

28

3

25

Književnost

3

7

1

6

Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću

3

7

3

4

UKUPNO

12

49

8

41*


*Nakon objavljivanja privremen rang liste pristigla je prijava još jednog kandidata pravovremeno poslana poštom koja će biti razmatrana prilikom objave konačne rang liste kandidata. Na zatvorenoj koverti nije specificirano za koji je program prijava.

Preuzmite

O B J A V A za drugi upisni rok za upis studenata na drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2017/18. godini Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 08. 09. 2017. god.

PRIJAVA - drugi ciklus studija
PRIJAVA - treći ciklus studija

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj službi Fakulteta ili nas kontaktirati putem telefona, fax-a ili e-maila.

Želimo vam uspješan upis na studijske programe Filozofskog fakulteta u Tuzli!