OBAVIJEST│Datum: 28/5/18│Autor: admin

 Tri nova studijska programa na Filozofskom fakultetu u Tuzli


Filozofski fakultet u Tuzli će od nove akademske godine imati tri nova studijska programa na prvom ciklusu studija. Riječ je studijskim programima Pedagogija, Psihologija i Politologija, usmjerenje međunarodni odnosi i diplomatija.

Inicijativa za razdvajanje studijskih odsjeka Psihologija i Pedagogija na Filozofskom fakultetu, koju je usvojila kantonalna Skupština, pomoći će akreditaciji Univerziteta. Također, sami studenti imaju više prilika za mobilnost ako studiraju jednopredmetne studijske programe.


– Mi smo s tim aktivnostima krenuli još 2016.  godine kad je provedena javna rasprava, a ove godine smo uspjeli završiti te zakonom propisane procedure – da se usvoji na naučno-nastavničkom vijeću, pa uputi rektoru pa Ministarstvu za obrazovanje i nauku i sad taj program ide na licenciranje, podsjeća prof. dr. Nihada Delibegović Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.