OBAVIJEST│Datum: 5/2/18│Autor: admin

Najava predavanja dr. sc. Mevlida Đuvić i dr. sc. Mirela Berbić-Imširović

Ćopić, mi i naše nostalgije


Pozivamo Vas na predavanje pod nazivom "Ćopić, mi i naše nostalgije", koje će održati dr. sc. Mevlida Đuvić i dr. sc. Mirela Berbić-Imširović u srijedu, 7. februara 2018. godine, s početkom u 17 sati na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Predavanje se izvodi u okviru niza otvorenih predavanja za građanstvo pod nazivom "Srijeda na Filozofskom fakultetu".

O predavanju

Branko Ćopić važi za jednog od najpopularnijih pisaca bivšeg jugoslovenskog prostora. Da li i danas čitamo Ćopića i kakvo je to čitateljsko iskustvo, ako se uzme u obzir Ćopićeva specifična naracija nostalgije, preciznije ambivalencija između humora i sjete.

Sjećanje počiva na rekonstrukciji dvostrukog vremena: povijesnog i literarnog.  Ćopićevi narativi su prepoznatljivi u tom smislu što priču strukturiraju kao konglomerat autobiografskog iskustva, povijesnog konteksta i njegove literarne prerade.

Pođemo li od činjenice da je Ćopić obilježio jedno vrijeme i formirao generacije čitatelja i da danas, slobodno možemo reći, postoji svojevrsni kritičarski i čitateljski muk u odnosu prema njegovom djelu, otvara se pitanje nostalgije kao načina našeg odnosa prema ovome piscu.

Da li smo uopće nostalgični, ako jesmo zašto?

Jesmo li nostalgični  prema svjetovima koje otvaraju njegovi narativi, ili u toj nostalgiji tragamo za sopstvenim identitetom?!

Mevlida Đuvić je rođena u Gračanici 1974. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu. Diplomirala je 2001. godine na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Magistrasku radnju Feminističko čitanje Andrićevih pripovjedaka odbranila je 2005. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i stekla zvanje magistra humanističkih znanosti iz područja književnosti. Doktorsku tezu Bosanskohercegovačka pripovijetka između dva svjetska rata, narativni konstrukti identiteta: retorika teksta i pragmatika tekstualnosti odbranila je 2011. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Mirela Berbić-Imširović je rođena u Tuzli, 1983. godine. Docentica je na Odsjeku za bosanski jezik i književnost. Tokom dodiplomskog studija na Filozofskom fakultetu dobila je nekoliko univerzitetskih nagrada za ostvaren uspjeh, te Zlatnu plaketu Univerziteta u Tuzli. Postiplomski studij iz književnosti, smjer Književnosti naroda BiH na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upisuje 2008. godine. Magistarski rad Konstrukcije prostora i granični subjekti u romanima i pripovijetkama Aleksandra Hemona, odbranila je 2011. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Prostorni i vremenski aspekti konstrukcije identiteta u bosanskohercegovačkom romanu od 1945. do 1990. godine odbranila je 2015. godine na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Sudjelovala je na više međunarodnih naučnih skupova i konferencija na kojima je izlagala radove o bosanskohercegovačkoj književnosti.