OBAVIJEST│Datum: 4/4/19│Autor: admin

Srijeda na Filozofskom fakultetu: još jedno uspješno predavanje

 

U okviru otvorenih predavanja za građanstvo pod nazivom „Srijeda na Filozofskom fakultetu", 3. aprila 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli održano je i naučno-popularno predavanje pod nazivom „Odstupajuće navike hranjenja kod mladih: Uloga kvalitete porodične interakcije u njihovom nastanku i razvoju“. Predavanje su održale doc. dr. Melisa Husarić i doc. dr. Erna Emić.Zahvaljujemo se kolegicama na zanimljivom i dragocjenom predavanju, a svim prisutnim na podršci.