OBAVIJEST│Datum: 8/12/17│Autor: admin

Najava predavanja dr. sc. Anise Avdagić

„Šta o ljubavi kaže Hasanaginica: komparativni presjek baladnog i dramskog sadržaja"


Pozivamo Vas na predavanje pod nazivom "Šta o ljubavi kaže Hasanaginica: komparativni presjek baladnog i dramskog sadržaja", koje će održati dr. sc. Anisa Avdagić u srijedu, 13. decembra 2017. godine, s početkom u 17 sati na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Predavanje se izvodi u okviru niza otvorenih predavanja za građanstvo pod nazivom "Srijeda na Filozofskom fakultetu".

O predavanju

„Što je nama Hasanaginica i što smo mi njoj da za njom plačemo?“ – upitala se nekoć javno prof. dr. Nirman Moranjak Bamburać. No nismo li i dalje prisiljeni ponavljati to intimno/javno pitanje? Plačemo li (a plačemo!) nad nesrećom nepravedno otjerane žene, nad bolom majke, nad strahotom nesporazuma, nad sirotim djetetom u kolijevci...? Šta to sustigne našu svijest? Nemogućnost ljubavi, možda?

Još od 1774. godine kada je Alberto Fortis u knjizi Putovanje po Dalmaciji prvi put zabilježio tekst glasovite balade Hasanaginica, njen semantički potencijal nije prestajao posezati za izostavljenim kontekstima i mogućim tumačenjima, a inspirativan baladni sadržaj preoblikovan je i u devet dramskih adaptacija.

Ovo predavanje upravo želi otvoriti raspravu o nekoliko tematskih središta oko kojih se okupljaju odabrani dramski tekstovi a koji u predlošku imaju slavnu baladu, te probati pronaći neke od mogućih odgovora na pitanje – šta o ljubavi kaže Hasanaginica... i može li se takav odgovor očekivati od drame kao literarnog žanra, uopće od književnosti.


Dr. sc. Anisa Avdagić rođena je 1977. godine u Gračanici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala (2000) i magistrirala (2004) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Doktorsku disertaciju pod naslovom Bosanskohercegovačka pripovijetka u procesima evropeizacije i tranzicije: diskurzivni pristup reprezentaciji identiteta odbranila je 2010. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od 2001. godine zaposlena je na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Trenutno je u zvanju vanredne profesorice. Kao gostujuća profesorica angažirana je i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Učestvovala je u dvogodišnjem naučnom projektu Slika Drugog/drugog u bosanskohercegovačkoj i slovenskoj književnosti koji je realiziran u okviru bilateralne saradnje između Filozofskog fakulteta u Tuzli i Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Zatim, u višegodišnjem međunarodnom naučno-istraživačkom projektu Media and Memoria čiji je pokretač Univerzitet u Konstanzu (Njemačka), a pokrovitelj DAAD, te projektu Penelopeja: Žensko dramsko pismo i ženske/feminističke kulturalne inicijative Zapadnog Balkana – izazovi interkulturalnosti koji je organiziran u saradnji NVO NOVA Centra za feminističku kulturu i Crnogorskog narodnog pozorišta. U tekućoj akademskoj godini angažirana je, kao voditeljica, na projektu Predodžbe o drugom u bosanskohercegovačkoj književnosti: analiza učinaka (interpretacije) kulturnih stereotipa u književnosti na učenice i učenike srednjih škola, a koji, uz finansijsku podršku FMON, realizira u saradnji sa studenticama II ciklusa studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Objavila je više naučnih i stručnih radova, te dvije knjige. Kao stalna članica redakcije radila je na uređenju časopisa Razlika-Differance, te časopisa Novi Izraz.