INTERVJU│Datum: 18/7/18│Autor: admin

LJETNI UNIVERZITET

Intervju: Dr. Besmir Fidahić (VIDEO)


Dr. Besmir Fidahić s Univerziteta u Mastrihtu je usmeni i pismeni prevodilac, lektor i stenograf. Njegove radne kombinacije su bosanski/hrvatski/srpski i engleski kao maternji jezici i francuski, arapski i holandski kao jezici sa kojih prevodi.

Dr. Fidahić je profesionalno školovani prevodilac i obavlja većinu poslova u pravnom kontekstu gdje radi s vojnim, policijskim, sudskomedicinskim i finansijskim dokumentima. Kako sam kaže zanat je ispekao u Tužiteljstvu Suda za ratne zločine Ujedinjenih nacija gdje sam radio na slučajevima Srebrenica, Gotovina i Karadžić. Usmeno sam preveo i prepisao mnoštvo razgovora sa svjedocima, žrtvama i osumnjičenima i pismeno preveo mnoštvo pratećih dokumenata.

U okviru 23. Ljetnog Univerziteta Dr. Fidahić je potpuno volonterski održao intenzivne kurseve usmenog i pismenog prevođenja na Filozofskom fakultetu, na čemu smo mu jako zahvalni.POVEZANI SADRŽAJI

INTERVJU: JEN MACARTHUR

INTERVJU: DR. KEITH DOUBT

INTERVJU: DR. GORAN MILIĆ

INTERVJU: DR. CILER HATIPOGLU (VIDEO)

INTERVJU: DR. JUSTYNA PILARSKA – studij na Univerzitetu u Wroclawu (video)