OBAVIJEST│Datum: 5/10/18│Autor: admin

Seminar za nastavnike njemačkog jezika


Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli će se 13.10.2018. godine u saradnji sa Goethe institutom u Bosni i Hercegovini te Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona održati seminar sa ciljem stručnog usavršavanja nastavnika njemačkog jezika u osnovnim i srednjim školama. Nastavnici će na seminaru koji nosi naziv Förderung von Lernerautonomie imati priliku da se upoznaju sa jednom od najaktualnijih metodičkih tema koja se odnosi na jačanje autonomije u samom procesu učenja. Seminar sa popratnim radionicama za nastavnike osnovnih škola je planiran u terminu od 9:00 do 12:30 dok je termin za nastavnike srednjih škola planiran u periodu između 14:00 i 17:30.