OBAVIJEST│Datum: 15/10/18│Autor: admin

Najava predavanja dr. sc. Marine Nekić

Tranzicija u roditeljstvo


Pozivamo Vas na predavanje pod nazivom "Tranzicija u roditeljstvo", koje će održati dr. sc. Marina Nekić u srijedu, 24. oktobra 2018. godine, s početkom u 17 sati na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Predavanje se izvodi u okviru niza otvorenih predavanja za građanstvo pod nazivom "Srijeda na Filozofskom fakultetu".

O predavanju

Jedna od najvećih životnih tranzicija je tranzicija u roditeljstvo, to je razdoblje u kojem partneri postaju roditelji te se trebaju prilagoditi intenzivnim promjenama i suočiti s velikim brojem izazova kako na osobnoj razini tako i dijadnoj. Iako postoje brojne strane studije koje se bave tranzicijom u roditeljstvo, tek u zadnjih nekoliko godina za ovu temu su se zainteresirali istraživači u Hrvatskoj.

U ovom predavanju fokus će biti na teorijskim modelima i istraživačkim pristupima koji su pokušali dati odgovor na pitanje je li tranzicija u roditeljstvo kriza ili samo jošjedna očekivana razvojna promjena.

Da bi u potpunosti razumjeli efekte tranzicije u roditeljstvo neophodno je uključiti perspektivu oba partnera. Osobito stoga što rezultati mnogih studija sugeriraju da su cijena i dobitci roditeljstva različiti za muškarce i žene. 

Iako kada pomislimo na tranziciju u roditeljstvo, obično pomislimo na biološko roditeljstvo heteroseksualnih parova. Međutim, da bi bolje razumjeli ovu razvojnu tranziciju neophodno je usmjeriti se i na psihosocijalnu prilagodbu parova koji žele usvojiti dijete/djecu, parove koji zbog dijagnosticirane neplodnosti prolaze dug neizvjestan period neizvjesnosti, kao i na istospolne parove.  

Rezultati brojnih istraživanja naglašavaju da je psihološki distres česta pojava u različitim stadijima tranzicije u roditeljstvo. Ti izazovi su vidljivi kroz promjene u bračnoj kvaliteti, te se isto tako reflektiraju i u području mentalnog zdravlja partnera.      

Naime, način na koji partneri surađuju kao roditelji može biti povezano s psihosocijalnom prilagodbom na tranziciju u roditeljstvo. Rane intervencije mogu biti efikasne jer daju potrebnu podršku i omogućavaju partnerima da optimiziraju svoje kapacitete i tako postanu i ostanu kompetentni partneri i roditelji.  

Teme koje će se dotaknuti ovim predavanjem su: 
Što je tranzicija?
Teorijski i istraživački pristupi: kriza ili tranzicija u roditeljstvo
Njegova i njena tranzicija u roditeljstvo
Tranzicija u roditeljstvo kod neplodnih parova
Tranzicija u adoptivno roditeljstvo
Tranzicija u roditeljstvo kod istospolnih parova
Bračna kvaliteta i mentalno zdravlje tijekom tranzicije u roditeljstvo
Programi podrške za roditelje

Dr. sc. Marina Nekić je vanredna profesorica sa Odsjeka za psihologiju Sveučilišta u Zadru.