OBAVIJEST│Datum: 03.12.2018│Autor: admin

Mind the Mind - borba protiv stigme u Bosni i Hercegovini  

Studenti Odsjeka za Psihologiju Univerziteta u Sarajevu će 08.12.2018. na Filozofskom fakultetu u Tuzli, organizovati edukaciju i trening u okviru kampanje Mind the Mind - borba protiv stigme u Bosni i Hercegovini za prijavljene studente volontere III godine Odsjeka Pedagogija-psihologija.

Riječ je o kampanji koja se provodi pod okriljem Social Impact Initiative tima Evropske federacije udruženja studenata psihologije (EFPSA - European Federation of Psychology Student´s Associations) koja ovu kampanju provodi u 28 evropskih država. Cilj kampanje je edukacija osnovnoškolaca i srednjoškolaca o važnosti brige o mentalnom zdravlju, ohrabrivanju pri traženju pomoći stručnjaka i borba protiv stigmatizacije prema osobama sa mentalnim poremećajima. Glavni cilj treninga je spremanje prve generacije volontera na područiju Tuzlanskog kantona za vođenje radionica. Studenti volonteri koji prođu edukaciju će održati radionice u školama.

U kombinaciji sa mjerama prevencije za koje se obučavaju u okviru kolegija Psihološke osnove mentalnog zdravlja koji vodi dr.sc. Ljubica Tomić Selimović, studenti će održati i dio radionica u okviru kojih će promovirati kompetencije i stečena znanja iz ovog područja koje stiču u okviru studijskog programa.