OBAVIJEST│Datum: 21/1/19│Autor: admin

U sklopu Erasmus + projekta TEACHER 24. i 25. januara na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održat će se TOT (Training of Trainers) seminar. Ovo je četvrti po redu ToT seminar koji se održava u okviru projektnih aktivnosti, a koordinatori ove aktivnosti su predstavnici Alba Iulia Univerziteta iz Rumunije. TOT seminar se realizuje u okviru  radnog paketa 4 (WP4), i podrazumijeva profesionalno usavršavanje transferzalnih kompetencija nastavnog osoblja i njihovih sposobnosti.

Članovi stručnih timova bh. partnera učesnika u projektu će učestvovati u 5 modula obuke za instruktora (TOT program), nakon čega će se osposobiti za nezavisne instruktore sposobne da pripreme i održe različite intenzivne kurseve i obuke.