OBAVIJEST│Datum: 21/1/19│Autor: admin

Studenti Filozofskog fakulteta prisustvovali demonstraciji rada sa djecom predškolskog uzrasta

MIOS trening centar je bio mjesto susreta studenata i studentica prve i treće godine odsjeka pedagogija - psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u pratnji dr.sc. Selme Porobić, vanredne profesorice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Susretu koji je realiziran 26.12.2018. godine prisustvovalo je 47 studenata i studentica.


Povod je bila demonstracija usmjerene aktivnosti na temu ”Zima” u radu sa djecom predškolskog uzrasta. Voditeljica radionice je bila gosp. Sanela Bubić, prof. predškolskog odgoja i uposlenica predškolske ustanove Aladin, Tuzla.


Tokom demonstracije, voditeljica je studentima objasnila i demonstrirala sve segmente realizacije teme, od prvog susreta na početku dana to završetka tj. vrednovanja aktivnosti sa djecom.


Studenti su tokom demonstracije bili u ulozi djece i pravili su predviđene predmete npr. Snješka Bijelića, pahulje, jelke, itd. Uz manipulativni dio aktivnosti radili su i na sadržaju koji se tiče teme “Zima” i time su dobili uvid o:

  • procesu rada sa uzrasnom skupinom djece predškolskog uzrasta;
  • načinu i obimu pripreme – planiranje teme, priprema materijala, vremensko planiranje;
  • interakciji i uključenosti djece u proces realizacije teme;


Studenti i studentice su nakon demonstracije imali priliku postaviti pitanja i dati povratnu informaciju o provedenoj demonstraciji.

Jedan od studenata prve godine prenosi svoje utiske: “… Naime, u razgovoru sa kolegama s odsjeka pedagogija, primijetila sam da su nam mišljenja približno ista. Studenti su se veoma lijepo osjećali, prije svega jer do sada nismo imali mogućnost da vidimo kako se zapravo planira dan u vrtiću i da je zaista jedan iscrpan, ali veoma plemenit posao. Nadalje, pojedine kolege i mene je ta radionica vratila u dane kada smo i mi sami bili djeca koja su skoro cijeli dan boravila u vrtiću i gotovo tamo i odrasla. Činjenica je da mi i nismo tako daleko od našeg djetinjstva, a potrebno je tako malo podražaja da se vratimo u prošlost i prisjetimo se svih boja i zvukova tog bezbrižnog perioda.”    Ova aktivnost je dio realizacije Sporazuma o naučno-stručnoj saradnji koji su Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli i MIOS Tuzla potpisali 2016. godine. 

 
Želimo da iskažemo zahvalnost gosp. Dženani Ćudić, direktorici i gosp. Selmi Kakanović, pedagogici predškolske ustanove Aladin, prof. Saneli Bubić, voditeljici demonstracije, dr.sc. Selmi Porobić, vanrednoj profesorici na spremnosti za učešće, fleksibilnosti u dnevnim rasporedima i kvalitetnoj realizaciji ove aktivnosti. Radujemo se našim sledećim inicijativama u 2019. godini.