Datum: 22/2/18│Autor: admin

Studentica Amila Rahmanović osvojila novinarsku nagradu


Studentica Odsjeka za žurnalistiku, Amila Rahmanović, osvojila je novinarsku nagradu u iznosu od 500,00 KM za studentsku priču o temi rodno zasnovanog nasilja, objavljenu na portalu Tip.ba.

Tekst je napisala pod mentorstvom prof. Šejn Husejnefendića u okviru projekta "Sveobuhvatni pristupi uključivanja mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini".

Konkurs za novinarsku nagradu za izvještavanje o temi rodno zasnovanog nasilja proveli su BH novinari i Asocijacija XY u okviru UN Women projekta "Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici“.