Datum: 3/5/17 u 11:20│Autor: admin

Obavijest o ispitnim terminima (apsolventi i imatrikulanti)

Ispiti za studente u apsolventskom statusu, održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • Televizija I – 15.5.2017. u 8:00 sati
  • Radijska produkcija – 16.5.2017. u 10:00 sati
  • TV produkcija – 16.5.2017. u 10:00 sati
  • Televizija II – 22.5.2017. u 8:00 sati
  • Novinarska praksa – 19. 5. 2017. u 10:30 sati
  • Žanrovi u medijima – 22.5.2017. u 8:30 sati