Termini za realizaciju nastave na II ciklusu studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli


Zimski semestar:

Početak I semestra

16.11.2015.

Završetak I semestra

26.02.2016.

Ovjera I semestra i upis u II semestar

29.02.2016. – 04.03.2016.

Ispitni rokovi

29.02.2016. – 26.03.2016.


Ljetni semestar

Početak II semestra

28.03.2016.

Završetak II semestra

08.07.2016.

Ovjera II semestra

11.07.2016. – 15.07.2016.

Ispitni rokovi

11.07.2016. – 23.07.2016.

22.08.2016. – 10.09.2016.